Escoltar

La UIB és seleccionada en la primera fase de Campus d'Excel·lència Internacional

CanalUIB

La Universitat de les Illes Balears forma part de les 14 universitats estatals que han estat seleccionades per  a l'obtenció de la qualificació de Campus d'Excel·lència Internacional, d'un total de 48 projectes presentats. Aquest fet és un èxit per a la UIB, ja que suposa un reconeixement important a la qualitat de l'ensenyament,  la recerca, la innovació i la transferència que es duen a terme a la Universitat. Això representa que el projecte de Campus Internacional de Sostenibilitat Turística i Recerca Avançada passa a la fase final que serà avaluada per una comissió internacional.

La Comissió Tècnica del Ministeri d'Educació ha fet una valoració global molt positiva del projecte de la UIB i ha destacat que assumeix clarament el rol de motor de desenvolupament de les Illes Balears, fent especial incidència en el fet que inclou projectes de present i de futur que afavoreixen el desenvolupament d’un model d’economia sostenible, especialment en un àmbit sensible i d’interès estratègic com és el turisme. En aquest sentit, ha destacat la inclusió en el projecte de la creació d'un centre de referència per a la formació professional en l'àmbit del turisme i també ha remarcat l'arrelament a l'entorn de la Universitat i els nombrosos suports públics i privats rebuts.

La valoració del Ministeri ha emfatitzat, finalment, el component d'internacionalització de la proposta de la UIB a partir dels nombrosos convenis i títols conjunts amb altres universitats i centres, com ara els assolits amb l'Institut Max Planck (Alemanya) o la pertinença al Pol de Recerca i Ensenyament Superior Pirineus-Mediterrani (PRES-PM), juntament amb les universitats de Girona, Lleida, Perpinyà-Via Domícia i la Universitat París VI-Pierre et Marie Curie. D’aquesta manera, es reconeix el potencial de la UIB per singularitzar-se dins el marc universitari espanyol com a referent en matèria d’innovació i sostenibilitat turística, i el seu rol destacat en el mapa de les col·laboracions científiques internacionals en les àrees d’excel·lència ja existents.

El fet d'haver estat seleccionats suposa ja d’entrada haver aconseguit finançament per a projectes concrets, com ara la creació d'una escola de doctorat, el pol transfronterer PRES-PM, l'adaptació a l'espai europeu d'ensenyament superior, la creació d'un centre de referència en formació professional en turisme, i la creació d'una TV web.

El projecte Campus Internacional de Sostenibilitat Turística i Recerca Avançada de la UIB neix amb el compromís del Govern de les Illes Balears i de 47 institucions polítiques, científiques i empresarials i té com a objectius bàsics la innovació i el desenvolupament en turisme i sostenibilitat ambiental, sectors estratègics de les Illes Balears; la consolidació de les àrees en què la UIB té prestigi internacional acreditat; la transformació del campus pluriinsular en un pol d'atracció de talent professional i dels millors estudiants de postgrau; tot i desenvolupant i impulsant l'ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

Documents relacionats

Data de l'esdeveniment: 09/07/2010

Data de publicació: 08/07/2010