Escoltar

El FOU arriba al número 500

El Full Oficial de la Universitat arriba al número 500 aquest divendres, 31 de juliol de 2020. El primer número es va publicar el 2 setembre de 1985 i recollia la disposició per la qual es publicaven els primers Estatuts de la Universitat de les Illes Balears. Ara, 35 anys després, arriba al número 500 com a mètode de notificació, a més de ser un tauler d’anuncis de la Universitat.

Fins al núm. 270, el FOU s’imprimia i es duia a una impremta, la qual cosa obligava a tenir programat quan sortiria, que solia ser el tercer divendres de cada mes.

D’ençà que en fem l’edició digital, la Secretaria General controla la publicació el FOU. Normalment, en surt un cada mes, però en podem treure edicions extraordinàries quan les disposicions que recull requereixen una publicació urgent per la temàtica (convocatòria d’eleccions o adopció de mesures excepcionals contra la COVID-19, per exemple).

Actualment, participen en l’elaboració i edició del FOU els serveis de Recursos Humans, Servei Lingüístic, Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica, el Centre de Tecnologies de la Informació, el Vicerectorat de Campus Digital i Transmèdia, i la Secretaria General, área que s’encarrega de dirigir i coordinar les funcions referides a les publicacions oficials de la universitat (FOU), segons determina la Resolució del Rectorat del dia 10 d’abril de 2018, per la qual es modifica la Resolució del Rectorat 12275/2017, de 12 de juny, i es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (12718-FOU 464). Els primers anys en què es publicà, depenia del Rectorat, ja fos a través del Gabinet del Rector o del Servei d’Afers Generals.

El FOU està dividit en quatre grans apartats: disposicions generals, nomenaments i situacions, oposicions i concursos, i altres situacions (resolucions sobre atorgament de llicències per estudis, per any sabàtic, de complements per mèrits docents, etc., i correccions d’errors, entre altres disposicions). 

Documents relacionats

Data de publicació: 30/07/2020