La doctora Montserrat Casas Ametller, reelegida Rectora de la Universitat de les Illes Balears

La jornada electoral ha transcorregut amb total normalitat

Resultats de les votacions

CanalUIB

Roda informativa
Dia: dijous, 24 de març de 2011
Hora: 12.30 hores
Lloc: sala de juntes, Son Lledó,
campus universitari, Palma


La doctora Montserrat Casas Ametller, catedràtica de Física Atòmica, Molecular i Nuclear, ha estat reelegida Rectora de la Universitat de les Illes Balears a les eleccions a Rector que han tingut lloc avui, dia 23 de març de 2011, atès que ha obtingut la majoria requerida.

Roda informativa

Demà dijous, 24 de març de 2011, a les 12.30 hores el vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària, i president de la Comissió Electoral, doctor Martí X. March, i la doctora Montserrat Casas, Rectora de la UIB, atendran els mitjans de comunicació en una roda informativa a la sala de juntes de Son Lledó, al campus universitari.

Índex de participació per sectors

Sector a) professor doctors amb vinculació permanent a la Universitat

70,78%

Sector b) resta de personal docent i investigador

19,04%

Sector c) estudiants

3,32%

Sector d) personal d'administració i serveis

71,52%

Els electors de la comunitat universitària, professors, estudiants i personal d'administració i serveis de la UIB, estan estructurats en diferents sectors. El vot per a l'elecció del Rector es pondera per sectors de la manera següent:

  • 51 per cent per al professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat (sector a).
  • 12 per cent per a la resta de personal docent i investigador (sector b).
  • 25 per cent per a l'alumnat (sector c).
  • 12 per cent per al personal d'administració i serveis (sector d).

Les persones que han pogut exercir el dret al vot a les eleccions de la Universitat de les Illes Balears i que, per tant, conformen el cens de la UIB són 17.188.

  • Sector a): 510, professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat.
  • Sector b): 977, resta de personal docent i investigador.
  • Sector c): 15.083, alumnes.
  • Sector d): 618, membres del personal d'administració i serveis.

En total s'han instal·lat 12 meses electorals als edificis següents de la UIB: Son Lledó, Gaspar Melchor de Jovellanos, Guillem Cifre de Colonya, Beatriu de Pinós, Anselm Turmeda, Ramon Llull, Arxiduc Lluís Salvador, Mateu Orfila i Rotger, Seu de la UIB a Menorca i Seu de la UIB a Eivissa i Formentera.

Les meses, formades per un president i dos vocals i pels suplents respectius, han estat obertes entre les 10 i les 18 hores.

Per ser proclamada Rectora, la doctora Montserrat Casas Ametller ha obtingut la majoria de vots a candidatures vàlidament emesos. Per tant, s’han exclòs els vots nuls i els vots en blanc, ja que no són vots a la candidatura.

Avui mateix, la Comissió Electoral publicarà els resultats de les eleccions al web de la UIB (http://www.uib.cat). Demà es podrà presentar qualsevol reclamació i el dia 25 de març la Comissió Electoral, si escau, les resoldrà.

La jornada electoral ha transcorregut amb total normalitat.

Documents relacionats

  • IB3

Data de publicació: 23/03/2011