El doctor Martí Fons aporta els fonaments per al desenvolupament d'una teoria de la interpretació escènica

Com es pot abordar el procés creatiu quan l'autor és també l'obra?

La tesi del doctor Martí Fons aporta els fonaments per al desenvolupament d'una teoria de la interpretació escènica

Com es pot abordar l'estudi del procés creatiu que fa l'actor, subjecte i objecte de la creació artística, és a dir, artista i obra d'art a la vegada? Aquesta és la qüestió essencial de la recerca feta pel doctor Martí Fons, que el passat dia 18 de desembre, defensà a la UIB la seva tesi doctoral, intitulada "Fonaments científics del procés creatiu de l'actor: perspectives d'estudi".

La recerca, que ha tingut una beca predoctoral concedida pel Govern de les Illes Balears, s'ha estès pels tres àmbits d'estudi, des d'una visió absolutament interdisciplinària, considerant l'actor com un ésser que comunica i significa, que està sotmès a processos socioculturals, però, sobretot, que és un organisme psicofísic en el qual cos i ment actuen sinèrgicament en l'acció i en interacció continuada amb l'entorn. La tesi és, doncs, capdavantera a l'Estat espanyol, ja que constitueix la primera aproximació a l'estudi del procés creador de l'actor plantejant-lo com a quelcom dinàmic, no lineal, sotmès a estímuls de diversa naturalesa, tant cognitius com fisiològics i motors que es retroalimenten contínuament, i es pot afirmar que aporta fonaments per a una teoria de la interpretació escènica.

Documents relacionats

Data de publicació: 14/01/2009