Escoltar

XXI Jornada d'Antroponímia i Toponímia de la UIB

Dia: dissabte, 15 de març de 2008
Hora: a partir de les 9.30 hores fins a les 19 hores
Lloc: Ses Cases des Mestres.
Carrer de Jaume I, núm. 16. Santa Maria del Camí

Tindrà lloc la XXI Jornada d'Antroponímia i Toponímia organitzada pel Gabinet d'Onomàstica del Servei Lingüístic de la UIB.

Programa

9.30 h Inauguració de la Jornada

10 h Comunicacions del tema 1: Toponímia. Aspectes geogràfics

-Toponímia en disseminat a la perifèria de Palma, per Antoni Ginard Bujosa
-Els noms dels passos a la serra de Tramuntana, per Miquel Salamanca
-Conflicte entre toponímia tradicional i neotoponímia. Alguns exemples de Santa Margalida, per Antoni Mas i Forners
-Alguns aspectes toponímics d'Ariany, per Bartomeu Clar i Montserrat
-La distribució geogràfica dels genèrics fitotoponímics referent al medi humà al Llevant de Mallorca, per Joan Caldentey Brunet
-La toponímia més enllà dels 1.000 metres: els noms dels cimals de Mallorca, per Miquel Salamanca, Miquel Grimalt i Antoni Ordinas
-Neotoponímia: canvis toponímics a conseqüència dels canvis socials. Els camins amb nom de pou a Muro, per Miquel Àngel Tortell

11.45 h Debat i torn de preguntes sobre les comunicacions

12 h Descans

12.30 h Comunicacions del tema 2: Toponímia. Aspectes històrics

-A banda i banda del camí de les Jonqueres. Més topònims històrics de Llorito, per Andreu Ramis i Antoni Ginard
-Aportacions balears a la toponímia tradicional de la baronia de Xaló, per Josep Mas i Jaume Noguera
-Reconstrucció cartogràfica de la toponímia andalusina i de la toponímia catalana de l'antic terme de Santa Margalida, per Antoni Mas i Forners
-Xarxa viària de la zona de Santa Maria del Camí en època clàssica, per Antoni Borràs Seguí
-Dos topònims inèdits del pla de Ciutat, per Cosme Aguiló

14 h Debat i torn de preguntes sobre les comunicacions

14.30 h Dinar

16 h Comunicacions del tema 3: Antroponímia. Aspectes filològics i històrics

-Notes d'antroponímia de la possessió del Vinromà (Muro), per Gabriel Alomar Garau
-Evolució entre els segles XVI i XX del conjunt antroponímic tradicional a Mallorca, per Antoni Llull Martí
-Sobre els llinatges de les guies d'emigrants balears a l'Argentina, per Joan Miralles i Monserrat
-Fonts bàsiques per a l'estudi de l'onomàstica i la toponímia a l'Arxiu Diocesà de Menorca. L'exemple de Ciutadella entre 1804 i 1869, per Marc Pallicer Benejam

18 h Debat i torn de preguntes sobre les comunicacions

19 h Acte de cloenda de la Jornada

Data de publicació: 15/03/2008