Escoltar

Vuit estudiants i un professor de la UIB tornen de França disposats a introduir les TIC en l'àmbit de les Ciències de la Salut

La Fundació Bit i la UIB formen emprenedors d’Europa en salut electrònica 

Cinc estudiants i un professor de l’Escola Politècnica Superior i tres alumnes de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la UIB han participat al curs d’estiu eHealth Eurocampus, que s’ha celebrat a la localitat francesa de Castres amb l’objectiu de potenciar el coneixement d’emprenedoria per implementar solucions TIC en l’àmbit de la salut. El projecte ha estat impulsat per ERASMUS Plus i el material didàctic del curs ha estat creat per la Fundació Bit. D’aquesta manera s’exploraren noves vies d’ensenyament amb l’objectiu d’implementar, posteriorment, les TIC en els estudis universitaris d’aquest camp d’acció.

Per tal de millorar la qualitat i rellevància de l'educació superior en el camp de les TIC aplicades a la salut, el projecte pretén potenciar la mobilitat i la cooperació internacionals. Tot això, alhora que s’aposta per adaptar els continguts curriculars universitaris a les necessitats reals del mercat europeu i es proporciona habilitats en emprenedoria en aquest àmbit.

Aquest curs d’estiu és una de les activitats organitzades en el projecte eHealth Eurocampus coordinat per l’Euroregió Pirineus Mediterrània i del qual la Fundació Bit i la UIB són socis.

Actualment, Europa compta amb un gran nombre d'empreses especialitzades en solucions en salut electrònica, especialment en telemedicina, teleassistència i sistemes d'informació clínics en el sector de l'atenció sanitària primària, així com més de 5000 PIME actives en diferents subsectors de la salut electrònica. Atesa aquesta situació, es fa necessari orientar els coneixements dels estudiants de carreres sanitàries i d'enginyeries perquè tinguin més oportunitats d'inserció laboral i estiguin més ben preparats professionalment.

El curs d’estiu eHealth Eurocampus, que ha tingut lloc entre el 26 de juny i el 7 de juliol, ha rebut més de quaranta estudiants de diferents països d’Europa. Els vuit alumnes de la UIB han rebut una beca per participar-hi i també han pogut assistir a la eHealth Summer University, en la qual s'han congregat 800 professionals dels sectors TIC i Salut i on els alumnes, a més, han pogut entrar en contacte amb les tendències en salut electrònica d'Europa.

Les institucions de l’Estat espanyol que participen en aquest projecte són la Universitat Politècnica de Catalunya, la Fundació Bit, la Fundació Sant Joan de Déu i la Universitat de les Illes Balears. A més, també en formen part altres universitats de França, Alemanya, Gran Bretanya i Xipre. El projecte eHealth Eurocampus començà el passat octubre de 2016, té una durada de tres anys i és finançat pel programa europeu ERASMUS Plus. 

Data de publicació: 17/07/2017