Escoltar

Vols aprendre a crear un personatge? Curs amb l'actriu Assun Planas

Matrícula oberta! 

Els dies 5, 7, 12, 14 i 16 d’abril de 2016; els dimarts i dijous de les 16 a les 20 hores i el dissabte de les 10 a les 14 hores, a l’edifici Sa Riera de Palma, l’actriu Assun Planas imparteix un curs de creació de personatges.

El treball del curs va encaminat a l’adquisició per part de l’alumne de les eines i tècniques per aconseguir la creació i construcció de personatges, i la seva articulació envers les relacions amb els altres i dins l’escena. Es parteix de l’estructura física i caracterològica, de l’entorn social i el comportament, adequant-se a les situacions dramàtiques.

Competències genèriques

Comprendre físicament i psicològicament les vides dels personatges i les situacions que es treballen, mitjançant l’observació (esbrinant els paràmetres que els regeixen), la imaginació, la sensibilitat, la intuïció i la intel·ligència emocional. Aprendre a crear escenes i trames que serviran per donar volum a la vida d’aquests personatges creats.

Continguts

1. L’observació: estructura física del personatge, estatus i comportament.

2. Caràcter del personatge.

3. Rol.

4. Transposició: implicació física i emocional per trobar la veritat del personatge.

5. Utilització d’elements com vestuari, objectes i caracterització.

6. Mecanisme d’improvisació per a la creació de situacions dramàtiques.

7. Escenes amb textos creats per l’alumne.

8. Creació de trames.

9. Trencament de la quarta paret, contacte directe amb el públic. Escolta del públic. 

Data de l'esdeveniment: 05/04/2016

Data de publicació: 23/03/2016