Escoltar

Vols aparèixer aquí?

Si ets membre de la comunitat universitària de la UIB i tens interès a difondre alguna activitat, un congrés, jornada, notícia, recerca…, ho has de comunicar a la Direcció de l'Estratègia de Comunicació i Promoció Institucional, DIRCOM, des d’on s’inicia tot un procés per difondre internament i/o externament les teves propostes.

Quin és el procediment?

Si ets membre de la comunitat universitària, has d’entrar a UIBdigital, anar a Sol·licituds i llavors a Disponibles, i emplenar el formulari que hi ha per a difusió d’activitats.

Si no tens accés a UIBdigital, també et pots posar en contacte amb la DIRCOM a l’adreça electrònica següent: dircom2@uib.cat

El que sí que exigim és que les sol·licituds les envieu amb un marge de quinze dies, perquè puguem pensar i resoldre de manera adequada cada petició.

I com es difon l’activitat que es proposa?

El DIRCOM funciona amb un equip de professionals que es reuneix de manera setmanal per parlar de cada una de les propostes que enviau. Cada proposta s’estudia detingudament i entre tots els membres de l’equip, dirigit pel doctor Antonio Fernández Coca, es decideix quins són els millors canals de difusió en funció de l’activitat a difondre.

Quins canals té la UIB per fer aquesta difusió?

La UIB compta ara mateix amb un nou web amb diferents apartats, i es decideix diàriament i des de la DIRCOM on va cada notícia o activitat.

La DIRCOM ha creat també un sistema de butlletins digitals que rep tota la comunitat universitària. Tenim un butlletí verd, de caire més intern. Un butlletí blau, amb les notícies més destacades de la setmana i entrevistes (Parlam de) als membres de la UIB. I un butlletí vermell, de comunicació institucional i urgent.

D’altra banda, també arran de les sol·licituds que ens arriben a través d’UIBdigital, gestionam les peticions i les informacions que pensam que poden interessar als mitjans de comunicació. Diàriament, la majoria de les activitats o els esdeveniments que tenen lloc a les tres illes es comuniquen als mitjans.

A més, realitzam la projecció gràfica i audiovisual d’aquelles sol·licituds que ho requereixen.

Més informació

Data de publicació: 14/05/2014