Escoltar

Visiten la UIB un grup de coordinadors i docents de l'Àsia Central i del nord d'Àfrica en el marc dels programes d'intercanvi CANEM i UNETBA

Un grup de coordinadors i docents de l’Àsia Central i del nord d’Àfrica visiten la UIB en el marc dels programes CANEM (Central Asian Network of Economics and Management) i UNETBA (University Network for Business and Administration). Es tracta de programes d’intercanvi ERASMUS Mundus destinats principalment a fomentar la mobilitat entre l'alumnat i el personal acadèmic i administratiu de les diferents universitats del consorci dels estudis de Turisme, Economia i Administració d'Empreses.

Els 23 tècnics i coordinadors vénen per conèixer la UIB, un punt de trobada per a alumnes i personal de les seves universitats, i provenen dels centres d’estudis superiors següents:

PROGRAMA CANEM

 • Andijan Agricultural Institute (Uzbekistan)
 • International University of Kyrgyzstan (Kirguizistan)
 • Kyrgyz National University (Kirguizistan)
 • Technological University of Tajikistan (Tadjikistan)
 • Tashkent State University of Economics and Management (Uzbekistan)
 • Turkmen State Institute of Economics and Management (Turkmenistan)
 • Russian-Tajik Slavonic University (Tadjikistan)
 • Turkmen State University named after Magtymguly (Turkmenistan)
 • Narxoz University (Kazakhstan)
 • Tajik State University of Law, Business and Politics (Tadjikistan)
 •  KIMEP University (Kazakhstan)

PROGRAMA UNETBA

 • Al Akhawayn University, Ifrane (Marroc)
 • Université 8 Mai 1945, Guelma (Algèria)
 • University Abderahmane Mira, Bugia (Algèria)
 • University Ibn Zohr - National School of Business and Management (Marroc)
 • University of Sousse (Tunísia)

Des de l'inici del programa CANEM (curs 2013-14) fins a l'actualitat la UIB ha rebut 19 alumnes de grau, 10 de màster, 10 de doctorat, 2 de postdoctorat i 23 membres del personal universitari.

Pel que fa al programa UNETBA, des del curs 2014-15 fins a l'actualitat la UIB ha rebut 5 alumnes de grau, 11 de màster i 1 de postdoctorat.

Les gestions i la coordinació dels programes són a càrrec del Servei de Relacions Internacionals de la UIB.  

Data de publicació: 03/05/2016