Escoltar

Ús de les TIC per millorar el maneig d'informació dels alumnes

La tesi doctoral de Nilo Ramón de la Parra Jara investiga la incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació de manera transversal al currículum escolar 

La tesi doctoral de Nilo Ramón de la Parra Jara, defensada a la Universitat de les Illes Balears, investiga la incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) de manera transversal al currículum escolar per millorar la competència de maneig d’informació dels alumnes. La tesi l’ha dirigida el doctor Jesús Salinas Ibáñez, del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació.

En la transició cap a la societat de la informació, un dels reptes als quals ha de fer front l’ensenyament és capacitar els individus perquè siguin capaços de manejar informació,  és a dir, que tinguin les destreses i habilitats necessàries per cercar informació, valorar-la, seleccionar-la, estructurar-la i incorporar-la al seu bagatge de coneixements. Aquest repte implica deixar definitivament enrere models educatius basats exclusivament en la memorització acrítica de continguts.

En aquest sentit, l’investigador ha desenvolupat una proposta d’intervenció didàctica basada en la utilització de les TIC per millorar la competència de maneig d’informació en l’àmbit escolar. Aquesta proposta es va desenvolupar en el Centro Educacional Mariano Egaña, de Santiago de Xile, i tenia com a objectiu que els alumnes desenvolupassin la competència de maneig d’informació tot adquirint les habilitats, els coneixements i les actituds necessaris per identificar quina informació necessitaven en un moment donat, cercar la informació requerida, determinar si era pertinent per respondre a les seves necessitats i convertir-la en un coneixement útil per solucionar problemes d’informació en contextos diversos i reals de la vida quotidiana.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: La incorporación de las TICs en forma transversal al currículo y la utilización de éstas para organizar nuevas modalidades de enseñanza
  • Autor: Nilo Ramón de la Parra Jara
  • Programa de doctorat: Tecnologia Educativa: Aprenentatge Virtual i Gestió del Coneixement
  • Departament: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
  • Director: Jesús Salinas Ibáñez 

Documents relacionats

Data de publicació: 14/01/2014