Escoltar

Una tecnologia dissenyada a la UIB, al servei de la gestió de la nova mobilitat de persones basada en informació sanitària fiable

Un equip multidisciplinari d'investigadors de la Universitat de les Illes Balears ha dissenyat i patentat una tecnologia basada en un nou ús d'imatges QR per aportar el màxim d'informació fiable durant la mobilitat i crear un marc de rastreig que respecti la privacitat de les dades de les persones

Superada la primera onada de la COVID-19, cal fer una gestió acurada de la tornada a la normalitat per vigilar possibles contagis que puguin derivar en un rebrot. En aquest sentit, la Unió Europea ha publicat normes comunes per començar a aixecar les mesures de confinament per a la contenció de la pandèmia, entre les quals destaquen la necessitat de recopilar dades amb un sistema sòlid de comunicació entre les entitats implicades i crear un marc de rastreig de contactes que respecti la privacitat de les dades.

Davant aquest full de ruta, un equip d’investigadors del grup de treball SmartDestination/SmartCity de la Universitat de les Illes Balears proposa posar en funcionament del contenidor digital ShareEQR, una tecnologia patentada per la UIB (P201530982) i que va ser avaluada en el simulacre MARSEC-17, realitzat el 2017 en resposta a l’arribada d’un vaixell internacional amb una possible infecció.

El contenidor digital ShareEQR es basa en imatges QR per establir un sistema sòlid de comunicació entre les entitats implicades en el control de la mobilitat i permet crear un marc de rastreig tot respectant la privacitat de les dades per aconseguir la màxima protecció de la població.

Seguiment en el marc de la nova mobilitat

En el procés de sortida del confinament, s’ha posat en marxa una nova mobilitat de la població per edats, territoris i, fins i tot, per situació sanitària, que permet tant el seguiment i la reacció ràpida davant de possibles casos nous, com el procés de garantir, per part dels cossos de seguretat, aquest confinament desigual per zones, territoris o perfils de ciutadans.

Aquesta tasca de gestió d’una possible reducció del confinament desigual necessita la coordinació i la col·laboració entre institucions per transferir informació sensible:

  • El sistema sanitari públic i privat, com un sol gestor de la salut pública, que haurà d’establir i de validar els perfils sanitaris individuals de cada persona.
  • Els agents socioeconòmics, que necessitaran procediments per autoritzar la mobilitat permesa de treballadors i dels agents socials.
  • I, finalment, els cossos de seguretat i d’emergències amb membres repartits sobre el terreny, que hauran de validar i assegurar el compliment de les restriccions de seguretat durant l’establiment de la nova mobilitat permesa.

A més, també caldrà avaluar, de manera continuada i conjunta, la mobilitat permesa per tenir-ne una visió global i perquè les autoritats sanitàries puguin fer el seguiment de casos nous i establir les cadenes de contagi d’una manera més precisa a partir de les lectures de validació disponibles amb el ShareEQR.

Una imatge que els ciutadans es poden descarregar

Per desplegar aquesta proposta no caldria que la població es descarregàs cap aplicació específica, sinó que solament hauria d’obtenir la imatge EQR que emetrien les entitats certificadores de la informació continguda (salut, empresa -en el cas de treballadors-, serveis socials -en el cas de necessitats especials...).

L’eina proposada genera la imatge EQR a partir de les tres fonts de dades. La informació arribaria a la plataforma encriptada d’origen i, per tant, es generaria la imatge EQR, que quedaria a disposició del ciutadà final amb una adreça de descàrrega, que se li podria facilitar a través del correu electrònic o d’un missatge SMS, si fos necessari.

Dades encriptades

La informació encriptada quedaria protegida en tot el procés i no apareixeria fora dels servidors de les entitats responsables. El procés de validació sobre el terreny el faria l’agent autoritzat utilitzant una aplicació lectora autoritzada. Aquest agent demanaria la imatge EQR al ciutadà i en podria validar el contingut en funció dels privilegis que tingués l’aplicació lectora. Així, els agents dels cossos de seguretat podrien accedir a la informació d’identitat i de mobilitat, i els agents sanitaris, a la informació d’identitat i mèdica.

En ambdós casos es podria capturar l'instant en què s’hagués fet aquesta lectura i, per tant, la informació es podria analitzar per saber quins desplaçaments hauria fet aquell ciutadà, en el cas que fos necessari. Es tractaria, per tant, de disposar d’una informació distribuïda i continguda només a la imatge EQR que podria ser usada per a la mobilitat, per a l'accés als serveis públics o per traslladar-se a territoris que haguessin estat restringits o, en altres situacions que ara mateix no es poden preveure.

Una tecnologia compatible amb altres aplicacions

Els lectors de codis QR són molt usats i, per tant, se’n poden implementar lectors en un terminal mòbil, però també utilitzar màquines lectores per al control d’accessos. Aquesta funcionalitat aportada per la tecnologia EQR és complementària a la que es pugui desplegar amb aplicacions destinades fer un seguiment de casos amb usuaris finals. Per tant, seria factible incloure aquesta tecnologia EQR conjuntament a altres solucions basades en l’ús d’aplicacions mòbils per part de la població.

La tecnologia desenvolupada crea un suport digital fiable i inviolable que permet disposar de tota la informació possible durant els processos de validació, gestió de la mobilitat i atenció dels serveis públics. A més, aquesta eina permet que cada lectura feta es pugui usar com un punt de monitorització i es puguin fer anàlisis de seguiment de casos nous sabent quins desplaçaments s’han fet de forma anònima i sense dades centralitzades.

A més, l’eina desenvolupada mitjançant l’aplicació de la tecnologia EQR és capaç̧ d’eliminar completament el suport de paper, reduir al mínim la interacció entre persones per a la verificació de la informació i facilitar la creació de protocols de gestió de la mobilitat en funció de criteris sanitaris i de seguretat.

L’equip de la UIB

Aquest desenvolupament ha estat coordinat pel doctor Bartomeu Alorda Ladaria, professor titular de la UIB, director d’Innovació i Transferència de la UIB, coordinador del grup de treball SmartDestination/SmartCity de la UIB i investigador principal del grup d’eHealth i Telemedicina Multidisciplinària mitjançant Sistemes Intel·ligents Ciberfísics de l’IdISBa.

Han participat en el desenvolupament de la tecnologia ShareEQR:

  • Cristian Carmona Gómez, professor associat del Departament de Física, membre de l’equip ShareandTech i del grup de Construccions arquitectòniques i enginyeria d'edificació de la UIB.
  • Jordi Ballester Caldentey, alumne del grau de Telemàtica de la UIB i membre de l’equip ShareandTech.
  • Francesc Mas Ynarejos, investigador col·laborador del Departament de Física, membre de l’equip ShareandTech, membre del grup de treball SmartDestination/SmartCity de la UIB i excoordinador d’innovació jubilat de l’Àrea de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de Palma.

El grup de treball SmartDestination/SmartCity

El grup de treball es va concebre com un espai de relació i oportunitat per fer aportacions, des de les diferents àrees de la recerca de la UIB, a la necessitat d’incorporar tecnologies per a la gestió del territori i de la destinació turística associada.

Alguns resultats d’aquest grup de feina estan associats a l’establiment convenis específics entre l’Ajuntament de Palma i la UIB, com ara la creació d’un laboratori conjunt a la Platja de Palma, el suport per a la posada en marxa de la SmartWifi de Palma, el disseny i l’avaluació de la infraestructura SmartSensPort-PALMA de l’Autoritat Portuària de les Illes Balears o el suport per al desplegament, per part de l’IBETEC, de la infraestructura IoTIB del Govern de les Illes Balears.

Data de l'esdeveniment: 13/05/2020

Data de publicació: 13/05/2020