Escoltar

Una radiografia del consum d'alcohol a les Illes Balears i la Comunitat Valenciana

La tesi doctoral de Miguel Ruiz-Flores Bistuer ha radiografiat els hàbits de consum de begudes alcohòliques de treballadors i pacients de salut mental  

La tesi doctoral de Miguel Ruiz-Flores Bistuer, defensada a la Universitat de les Illes Balears, analitza el consum d'alcohol entre treballadors i pacients de salut mental a les Illes Balears i la Comunitat Valenciana. La tesi, dirigida pels doctors M. Teófila Vicente Herrero, Ángel Arturo López González i Luisa Mercedes Capdevila García, ha recollit dades sobre consum d'alcohol, dades sociodemogràfiques, paràmetres bioquímics i accidentalitat laboral de 1.180 treballadors, i les ha comparades amb dades similars de 304 pacients d'unitat de salut mental, que també incloïen informació sobre el diagnòstic, el tractament, el temps de seguiment i aspectes socials i d'arrelament personal.

L'investigador, que exerceix com a psiquiatre a l'IB-Salut i al Centre Clínic Ibiza, ha descrit i comparat ambdues mostres en conjunt, com també ha estudiat els consumidors d'ambdues mostres i els treballadors actius d'ambdues mostres. De manera particular, també s'ha estudiat la subpoblació d'exbevedors d'unitat de salut mental, per les seves característiques específiques. 

Arran de la seva recerca, el doctor Miguel Ruiz-Flores conclou que treballadors i pacients d'unitat de salut mental tenen una percepció diferent de l'elevat consum d'alcohol. Mentre la població treballadora té una mala percepció del propi consum, els pacients d'unitat de salut mental perceben el seu consum de manera adequada. Entre altres conclusions, l'investigador també apunta que la cervesa i el vi són les begudes alcohòliques més consumides entre tots dos grups.

En el col·lectiu de pacients d'unitat de salut mental, destaca l'elevada població d'exbevedors, que han abandonat el consum d'alcohol l'últim any i dels quals, molts tenien consums previs elevats i amb major proporció de consum de begudes d'alta graduació. A més, la intenció d'abandonar el consum és definitiva.

Sobre les causes que motiven l'abandó del consum d'alcohol entre els pacients d'unitat de salut mental, la pressió sociofamiliar és el factor que més ha influït entre els bevedors de més risc, mentre que entre els bevedors més lleus, han estat la prescripció mèdica o la incompatibilitat amb la medicació els factors que els han portat a deixar de consumir begudes alcohòliques.

La recerca també apunta que la presència d'altres addiccions afavoreix el consum d'alcohol, mentre que la presència de la família nuclear a l'illa exerceix com a factor protector enfront del consum excessiu. A més, entre els pacients d'unitat de salut mental, el major consum es dóna entre el col·lectiu de persones aturades. L'investigador també conclou que les patologies d'ansietat i depressives són les que més influeixen en el consum d'alcohol, tant entre els treballadors com entre els pacients d'unitat de salut mental.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Consumo de Alcohol en Población General Trabajadora versus Pacientes de Unidad de Salud Mental
  • Autor: Miguel Ruiz-Flores Bistuer
  • Programa de doctorat: Investigació Translacional en Salut Pública i Malalties d'Alta Prevalença
  • Departament: IUNICS
  • Directors: Ángel A. López González, María Teófila Vicente Herrero i María Luisa Capdevila García 

Data de publicació: 25/10/2016