Escoltar

Una proposta del Servei de Biblioteca de la UIB és considerada la més innovadora en un congrés internacional sobre preservació digital

Aprendre de l’aviació per prevenir un desastre!

La UIB es converteix, així, en la primera universitat de fora dels Estats Units que és acceptada com a membre de la NDSA (National Digital Stewardship Alliance).

Dia 13 de febrer de 2019, el senyor Eduard del Valle, tècnic del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB, en col·laboració amb el comandant José Parejo de Panamedia Escuela de Pilotos i amb el suport de l’empresa LIBNOVA, varen presentar la ponència titulada «Mayday! Mayday! Mayday! Learning from aviation to prevent disaster (‘Aprendre de l’aviació per prevenir un desastre’)» a l’esdeveniment PASIG 2019 que tingué lloc a Ciutat de Mèxic. La ponència tracta de la manera com l’àrea de la preservació digital es pot beneficiar dels sistemes de gestió de la seguretat a l’aviació comercial – SMS (Aviation Safety Management Systems) per minimitzar els riscos de pèrdua d’informació.

Gràcies a un treball d’investigació dut a terme a la UIB per Eduard del Valle al llarg de 2018 es va detectar que els nivells de preservació digital NDSA (conjunt de directrius i pràctiques estandarditzades per preservar continguts digitals, emprades a tot el món i impulsades principalment des dels Estats Units), no han estat dissenyats per gestionar situacions de perill i, per tant, poder detectar amenaces i riscs potencials relacionats amb factors tècnics, humans i organitzacionals que poden causar la pèrdua d’informació digital. Per solucionar aquest problema, la ponència proposa incorporar una nova categoria de gestió de seguretat i riscs als nivells NDSA, basada en metodologia SMS i emprada per l’aviació comercial.

La proposta ha estat considerada la més innovadora del PASIG 2019, així com la que marca les línies a seguir els pròxims anys en matèria de gestió de riscs i de seguretat en l’àrea de la preservació digital, per part dels representants de les institucions següents:

  •  Universitat d’Standford
  •  Universitat d’Oxford
  •  Universitat de San Diego
  •  United States Holocaust Memorial Museum
  •  Biblioteca Nacional de França
  •  Biblioteca Nacional d’Espanya
  •  NDSA (National Digital Stewardship Alliance)
  •  AVP (Information Management Solutions)

Amb aquesta la presentació, la Universitat de les Illes Balears es converteix en la primera universitat fora dels Estats Units a esser acceptada com a membre de la NDSA – National Digital Stewardship Alliance, institució que ha manifestat la seva voluntat d’incorporar la proposta presentada en els nivells NDSA en col·laboració amb la UIB.

També el Museu de la Memòria de l’Holocaust, a Washington, ha comunicat el desig que els sistemes de preservació digital d’aquesta institució siguin auditats, en col·laboració amb la UIB, amb aquesta metodologia.

Finalment, s’ha rebut una comunicació de la Universitat de Cambridge des d’on es valora molt positivament la proposta i es coincideix en la necessitat imperativa que l’àrea de preservació digital aprengui de models com el presentat per la UIB al PASIG 2019. 

Data de publicació: 04/03/2019