Escoltar

Una aplicació per prevenir inundacions

El projecte europeu TRIBUTE fa feina en la creació d’una app que permeti prevenir inundacions. Demà es reuneixen a la UIB els membres del Comitè Local 

La UIB és part del projecte europeu TRIBUTE. Juntament amb l’empresa AnySolution, treballen en el desenvolupament d’una aplicació que permetrà avisar els cossos d’emergències i de protecció civil en cas de possibles inundacions.

Demà, a partir de les 9.30 hores i fins a les 11.15 hores, tindrà lloc una reunió a Cas Jai amb representants dels cossos de seguretat, d’emergències, dels ajuntaments..., per presentar el projecte i analitzar les millores que es podrien fer per adaptar l’aplicació a les peculiaritats de les illes Balears.

Els fenòmens meteorològics adversos caracteritzen el clima mediterrani, encara que els processos de canvi global (clima i usos del sòl) posen de cada vegada més en perill la població. Per tot això és important disposar d’una eina tecnològica adequada, que permetria prevenir les emergències i millorar la presa de decisions i les actuacions.

El projecte TRIBUTE està finançat per la Unió Europea. El lidera la Universitat Nacional d’Atenes, i compta amb socis internacionals: l’Observatori Nacional d’Atenes, l’empresa Aratos Systems (Països Baixos), ITHACA (Itàlia) i la Universitat d’Arquitectura, Enginyeria Civil i Geodèsia (Bulgària), a més d’AnySolution i la UIB.

Pàgines web:

Twitter:

  • @TRIBUTE_proj
  • @MEDhyCON
  • @Any_Solution 

Data de publicació: 12/12/2017