Escoltar

Un grup d'investigadors de la UIB aconsegueixen que una xarxa neuronal artificial tingui més rendiment en la predicció de sèries temporals que el model més emprat des dels anys setanta

Els resultats obtinguts pel grup de Recerca d'Anàlisi de Dades (GRAD) acaben de ser publicats a Methodology, la revista europea de referència en el camp de la medotodologia de les ciències del comportament

Uns investigadors del grup de Recerca d'Anàlisi de Dades (GRAD) han desenvolupat una versió millorada d'un model de xarxa neuronal artificial que ha demostrat tenir més rendiment en la predicció de sèries temporals que el model més conegut i àmpliament emprat en diverses branques de la ciència des dels anys setanta, el model ARIMA (Models Autoregressius Integrats de Mitjanes Mòbils).

Els investigadors ho han aconseguit, entre d'altres coses, gràcies a la implementació en el mateix model de xarxa neuronal d'un sistema d'anàlisi de sensibilitat que detecta quines variables són les més importants amb vista al resultat final i quin és el pes de cada variable que permet un error menor.

Aquest reportatge ha estat finançat per la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les Illes Balears.

Documents relacionats

Data de publicació: 06/06/2008