Escoltar

Un grup de professors d'universitats del Magrib han vingut a la UIB per formar-se en la formació de carreres tècniques i en les relacions Universitat-Empresa

El projecte internacional Tempus DEFI-Averroès, en el qual participen la Universitat de les Illes Balears i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, propugna la modernització de l'educació superior als països del nord d'Àfrica i de l'Orient Pròxim, com també la convergència amb l'espai europeu d'educació superior, reforçant la cooperació entre institucions. Hi participen 25 institucions universitàries d'Algèria, el Líban, el Marroc, Tunísia, Bèlgica, França i Espanya, entre les quals la UIB.

Precisament en aquest marc neix el projecte Desenvolupament de l'Ocupabilitat als Estudis d'Enginyeries (DEFI Averroès) dins la iniciativa del programa TEMPUS IV. L’objectiu és millorar la formació professional i l'ocupabilitat dels enginyers dels països beneficiaris, per assolir una inserció laboral més ràpida i desenvolupar l'esperit emprenedor als estudis superiors d'enginyeria. Entre els objectius concrets d'aquest projecte hi ha la creació de les oficines d'enllaç Universitat-empresa (BLEU) als països del Magrib i al Líban.

Un grup de professors i personal d’administració d’universitats del Magrib han passat dos dies a la UIB per formar-se en aquests àmbits. Han conegut de primera mà el funcionament de diferents departaments de la Fundació Universitat-Empresa i les bones pràctiques dels estudis d’enginyeria per aplicar a les seves universitats.

Documents relacionats

Data de publicació: 23/03/2012