Escoltar

Un estudi dirigit des de la UIB adverteix dels problemes de salut de les treballadores immigrants llatines que tenen cura de persones majors dependents

La recerca, d'abast nacional i encapçalada pel Departament d'Infermeria i Fisioteràpia de la UIB, relaciona aquest fet amb la precarietat laboral i l'aïllament social que pateixen aquestes treballadores

El col·lectiu de treballadores d'Amèrica Llatina que tenen cura de persones dependents és cada vegada més nombrós, i la seva tasca és essencial per a moltes famílies i per al manteniment de la salut de les nostres poblacions . No obstant això, es tracta d'un col·lectiu molt poc re conegut des del punt de vista sanitari i social . Aquesta qüestió és ara abordada per primera vegada a Espanya gràcies a un estudi d'àmbit nacional encapçalat pel doctor Andreu Bover, director del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears.

Sota el títol «Trabajadoras latinoamericanas inmigrantes como cuidadoras: Globalización, promoción y acceso a la salud», l'equip d'investigadors explora la situació d'aquest col·lectiu en quatre contextos sociolingüístics ben diferents: les Illes Balears i Catalunya, el País Basc, Madrid i les Illes Canàries. L'estudi té una durada de tres anys (2005-2008) i ha estat finançat pel Fons d'Investigació Sanitària del Ministeri de Sanitat i Consum i també per la mateixa UIB. 

Segons el doctor Bover, «la recerca ha palesat que els problemes de salut emocional estan molt estesos entre aquestes dones. L'arribada a Espanya suposa per a aquestes dones un impacte afectiu molt fort, de manera que el seu estat d'ànim canvia radicalment: senten profunda tristesa i se senten aïllades socialment».

Aquest reportatge ha estat finançat per la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les Illes Balears.

Documents relacionats

Data de publicació: 14/03/2008