Escoltar

Un estudi de la UIB descriu per primer cop el mecanisme de la desnaturalització freda de les proteïnes i contribueix a futures recerques sobre malalties neurodegeneratives

L’investigador Miquel Adrover, del Departament de Química de la Universitat de les Illes Balears, membre del Grup de Recerca en Reactivitat Molecular i Disseny de Fàrmacs, i el doctor Gabriel Martorell, tècnic superior de la secció de propietats químiques dels Serveis Cientificotècnics de la UIB, han publicat recentment un article a la prestigiosa revista científica internacional Journal of the American Chemical Society en què descriuen per primera vegada la caracterització estructural d'una proteïna natural desnaturalitzada per efecte del fred. Aquest treball s'ha realitzat en col·laboració amb el grup de recerca d'estructura molecular que dirigeix la professora Annalisa Pastore al National Institute for Medical Research del Medical Research Council (NIMR-MRC) del Regne Unit. El projecte ha comptat amb el suport econòmic de la Universitat de les Illes Balears i de la Royal Society britànica a través del programa International Joint Projects.

Aquest treball de recerca bàsica és pioner a l'àmbit de la biofísica, ja que contribueix a un millor coneixement de les forces que guien els processos de plegament i desplegament de les proteïnes, una qüestió encara ara desconeguda i que durant dècades ha guiat la recerca de molts investigadors capdavanters en el món de la biofísica molecular. La millor comprensió dels processos de plegament i desplegament proteic obre les portes a futures investigacions per cercar possibles tractaments a malalties neurodegeneratives que a dia d'avui encara no tenen cura i que tenen l'origen en el desplegament proteic.

Documents relacionats

Data de publicació: 07/02/2011