Escoltar

UIBuniversitat Podcast: el nou canal transmèdia de la UIB

La Universitat de les Illes Balears disposa d’un canal de podcast anomenat UIBuniversitat, on qualsevol professor que imparteix classe dels estudis reglats o forma part d’un servei propi d’aquesta universitat pot penjar àudios educatius adreçats al seu alumnat o als usuaris que cerquin informació relacionada amb la institució. Els podcast són àudios sobre docència, investigació, cultura o que aporten informació, per exemple, de les PBAU, recursos digitals sobre salut...

Els podcast de la UIB es poden escoltar a través de les plataformes:

Més informació i sol·licituds a: <https://campusdigital.uib.cat/Factoria/podcast/

Data de publicació: 09/05/2019