Escoltar

Tres professors de la Facultat de Dret de la UIB fan un dictamen per al Comitè de les Regions per millorar la xarxa EURES

Els professors de la Facultat de Dret de la UIB Magdalena Llompart, Erik Monreal i Margarita Tarabini-Castellani han fet un dictamen sobre la proposta de Reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la xarxa europea EURES, de serveis d’ocupabilitat, accés de treballadors als serveis de mobilitat i millor integració dels mercats laborals. 

El Comitè de les Regions va encarregar el dictamen al president del Govern de les Illes Balears, qui a la vegada el va encarregar a la Facultat de Dret de la UIB. El dictamen el defensaren el professors el mes de maig i el mes de juny de 2014 a la Comissió ECOS del Comitè de les Regions, on la doctora Tarabini actuà com a experta. 

El plenari acceptà el dictamen per unanimitat. 

La proposta de Reglament cerca millorar la xarxa EURES perquè arribi a ser una xarxa d’ocupació en el marc europeu, amb serveis d’ocupació públics i privats, amb la finalitat de posar en contacte ocupadors i ocupats de qualsevol Estat membre de l’espai econòmic europeu i Suïssa. El contacte es fa a través del portal EURES, una plataforma informàtica que permet conèixer les ofertes i demandes d’ocupació en aquest àmbit, i la comunicació entre els interessats. D’aquesta manera EURES i el portal EURES contribueixen no només a un dels objectius de l’Estratègia Europea 2020 com és l’increment del nivell d’ocupació, sinó també a la lliure circulació dels treballadors.

Vídeos

Data de publicació: 29/07/2014