Escoltar

Transportar mercaderies a les Illes Balears és prop de quatre vegades més car que a la Península

Un grup d’investigadors de la UIB presenten un informe d'avaluació del transport de mercaderies a les Illes Balears que incideix en els efectes de la insularitat 

Els investigadors de la Universitat de les Illes Balears Eduard Alonso-Paulí, Pau Balart i Abel Lucena han presentat a Palma, a la seu de la Federació Empresarial Balear de Transports, les principals conclusions del seu informe d'avaluació del transport balear de mercaderies.

La insularitat representa un cost important sobre el conjunt de l'economia balear. El sector del transport de passatgers i de mercaderies es troba entre els més afectats per aquesta situació. Per tenir una idea d'aquest sobrecost, l'informe proposa un exercici hipotètic comparant els costs actuals balears del transport de mercaderies amb el cost hipotètic en cas d'haver-hi una connexió per carretera amb la Península. Prenent com a exemple la ruta Palma-Barcelona, s'observa que el cost del tram marítim supera en aproximadament un 370% el cost de transport per carretera.

La principal diferència entre els sobrecosts soferts pel transport de passatgers i el de mercaderies es troba possiblement en la visibilitat d’aquests sobrecosts. Mentre que el sobrecost que sofreixen els residents en els seus desplaçaments és àmpliament conegut i un tema recurrent al debat de la insularitat, el sobrecost que experimenta el transport de mercaderies passa més desapercebut, i queda camuflat en el pagament de preus més elevats pels productes que ha d’assumir el consumidor final.

Atesa la importància de la competitivitat en el sector del transport de mercaderies, l'estudi té dos objectius fonamentals: (i) Identificar els elements que poden afectar aquesta competitivitat, i (ii) proposar solucions que atenuïn el paper dels elements identificats en la pèrdua de competitivitat. Per aconseguir aquests objectius, l'estudi ha fet una anàlisi de la cadena de valor del transport a les Illes Balears, la qual inclou ports, empreses de serveis portuaris, navilieres, i empreses de transport per carretera.

L'informe avalua la competitivitat de les diferents fases de la cadena de transport balear:

  1. Ports i empreses de serveis portuaris.
  2. Navilieres.
  3. Empreses de transport per carretera

Finalment, l'estudi duu a terme una sèrie de recomanacions per millorar la competitivitat del sector. Entre aquestes mesures es troben: 

  • Supervisió rigorosa a càrrec de les autoritats de la competència en el tram marítim de la cadena de transport.
  • Transparència en preus i quantitats en el tram marítim de la cadena de transport.
  • Creació d'una central de compra i un centre integral de transport.
  • Solucionar els problemes d'equitat entre les ajudes al transport balear i les de les altres zones no peninsulars. 

Data de publicació: 11/09/2018