Escoltar

Transformar l'avaluació per contribuir a la inclusió

La tesi doctoral d'Ana M. Franco investiga els factors que condicionen la implantació de sistemes d'avaluació que afavoreixin la inclusió a ESO 

La tesi doctoral d'Ana M. Franco Sánchez parteix de la preocupació pels sistemes d'avaluació d'un sistema educatiu que pretén incloure alumnes diversos, però que recorre de manera reincident a les avaluacions externes com a instruments per categoritzar i classificar els alumnes i dividir-los, finalment, en itineraris des d'edats primerenques i dins les etapes d'ensenyament obligatori, en lloc d'apostar per potenciar el valor pedagògic de l'avaluació. El plantejament d'Ana Franco, que ha treballat durant quinze anys com a orientadora escolar i professora de suport a ESO, alerta que aquest sistema d'avaluació esdevé un artefacte d'exclusió per a l'alumnat en situació de desavantatge i, per tant, potencia itineraris de fracàs escolar i abandonament prematur, que són predictors a curt i a llarg termini de situacions d'exclusió social.

Per això, la recerca d'aquesta investigadora ha tingut com a objectiu principal indagar en l'enfocament d'un grup de professors d'ESO d'un centre escolar sobre l'avaluació de l'aprenentatge dels alumnes per identificar i fer visibles les barreres que s'interposen entre un model d'avaluació tradicional i un model d'avaluació que respecti els principis de la inclusió educativa. La tesi l'ha dirigida la doctora Dolors Forteza, del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació.

A partir de l'anàlisi de la realitat del centre escolar i de l'enfocament que té el professorat sobre l'avaluació, la investigadora ha identificat diversos factors que dificulten la posada en marxa d'un procés de canvi cap a plantejaments curriculars i organitzatius que garanteixin la presència, la participació i el progrés de tots els alumnes. Així, la investigadora ha detectat l'absència d'un projecte de centre que doni suport a una educació i avaluació inclusiva; el pes que encara manté la metodologia tradicional i l'avaluació sumativa; les adaptacions curriculars individualitzades i la repetició de curs com a mesures d'atenció a la diversitat; la manca d'espais i de temps per a la reflexió conjunta i el treball en equip; la implicació de les famílies; la ràtio d'alumnes; i l'hegemonia dels exàmens com a instruments principals per avaluar els alumnes. Quant als professors, la manca de formació i l'actitud són les principals barreres identificades. Pel que fa als condicionants externs, la política educativa i les proves de diagnòstic i la pressió dels informes del Projecte Internacional per a l'Avaluació de l'Alumnat (PISA), també impedeixen avançar cap a la implantació de sistemes d'avaluació inclusiva.

Com a fruit de la tesi, la investigadora conclou que cal un replantejament de l'avaluació de l'alumnat des d'una perspectiva global, a la vegada que apunta que la cultura dels centres és un factor crucial per implantar pràctiques que garanteixin l'èxit de tots els alumnes. Així, Ana M. Franco destaca que els espais de reflexió compartida entre docents són un camí a recórrer i un potent motor de canvi, atès que poden servir per promoure processos de formació contínua dels docents i contribuir a repensar les pràctiques avaluadores. A més, aquests espais poden contribuir a fer trontollar les resistències individuals i col·lectives que frenen la implantació de l'avaluació inclusiva.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: La evaluación del aprendizaje del alumnado en la ESO. Estudio de caso.
  • Autora: Ana María Franco Sánchez
  • Programa de doctorat: Educació Inclusiva
  • Departament: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació
  • Directora: Dolors Forteza Forteza 

Data de publicació: 08/07/2016