Escoltar

Tancament de les aules prefabricades del campus universitari

Un informe tècnic descriu el deteriorament de l’edifici que es va construir per a un ús provisional l’any 1996

Les aules prefabricades, altrament anomenades Aulari, del campus universitari, quedaran fora d’ús a partir del mes d’agost. Així ho ha decidit el Consell de Direcció de la UIB arran de la situació de deteriorament i desgast en què es troben. Aquestes aules s’instal·laren al campus l’any 1996 amb caràcter provisional i s’han mantingut obertes fins al 2014 (18 anys), en part per la manca d’espais al campus. 

Un informe tècnic del Servei de Patrimoni, Contractació i Infraestructura i Unitat Tècnica de la UIB descriu l’estat de la infraestructura de les aules prefabricades i assenyala que els principals punts de deteriorament són: goteres (malgrat que s’han anat fent treballs puntuals d’impermeabilització n’han aparegut de noves, a més de filtracions d’aigua per la part inferior dels tancaments de façana); corrosió (oxidació dels elements embellidors metàl·lics —no estructurals—, que s’ha generalitzat a tota la coberta i també a la marquesina d’entrada, la qual cosa fa pensar en una patologia que hauria de suposar la substitució o reparació de la zona afectada); instal·lacions en coberta (a les instal·lacions que discorren per la coberta, en certs llocs han desaparegut els tubs que protegien els cables, i les canonades d’aire condicionat han quedat sense aïllant a conseqüència de les inclemències del temps); la instal·lació d’aire condicionat és del tot obsoleta, i un nova instal·lació, en les condicions en què es troba l’edifici, seria inviable. 

Usos de les aules prefabricades 

Els darrers anys les aules prefabricades s’utilitzaven per impartir-hi classes de les facultats de Filosofia i Lletres, Infermeria i Fisioteràpia, Ciències i l’Escola Politècnica Superior.

Amb la col·laboració dels equips deganals dels centres i el Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable s’han pogut redistribuir les classes entre els diferents edificis acadèmics.

També hi era des del principi l’Àrea d’Idiomes Moderns del Servei Lingüístic de la UIB. Els professors d’aquesta àrea passaran a tenir els despatxos i fer les classes en diferents edificis del campus universitari.

Es reubicarà la seu del Consell d’Estudiants i només quedarà oberta l’aula d’autoaprenentatge de català i una aula d’estudi i reunió per a estudiants.

Data de publicació: 24/07/2014