Escoltar

Som solidaris

La Universitat de les Illes Balears disposa d’un fons d’ajuda social i econòmica per atendre les necessitats dels alumnes de la UIB amb dificultats econòmiques que vulguin fer estudis universitaris oficials. El Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable proposa als treballadors que participin en una acció de coresponsabilitat de la comunitat universitària.

Personal docent i investigador i personal d’adminitració i serveis podran demanar a través d’UIBdigital que els descomptin directament de la nòmina aportacions mensuals o periòdiques, imports que es podran consignar a la declaració anual de la renda i podran ser tractats fiscalment com a aportacions altruistes.

Les primeres aportacions es podran fer a partir de la nòmina del mes de gener.

Aquest fons econòmic d’ajuda social a l’alumnat el gestionarà l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la UIB, i es crearan línies d’ajut específiques com: transport, matrícula, llibres, allotjament, etcètera. Per la qual cosa es crearà una comissió encarregada d’establir els criteris d’assignació de les ajudes, en funció de la renda personal i/o familiar. 

Notícia relacionada

Data de publicació: 13/01/2014