Escoltar

Sis candidatures opten a la beca ENOVAM de gestió i optimització energètica

La beca inclou la matrícula del Màster en Enginyeria Industrial i la incorporació a l’empresa per fer-hi pràctiques remunerades 

Aquesta beca, organitzada per la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) i patrocinada per l'empresa ENOVAM, té com a finalitat de contribuir a l'excel·lència en la formació de joves, dotar-los d'un alt grau de qualificació, apostar pel seu talent, i enfocar la seva carrera professional cap al sector energètic.

El comitè de selecció de la beca ENOVAM de gestió i optimització energètica s’ha reunit avui per primera vegada per avaluar les sis candidatures presentades en la primera edició d’aquesta ajuda. La dotació cobreix el cost complet de la matrícula del Màster Universitari en Enginyeria Industrial (MEIN) de la Universitat de les Illes Balears durant el període de realització previst, els anys acadèmics 2018-19 i 2019-20.

La persona beneficiària de la beca també s'incorporarà al Departament Tècnic d'ENOVAM per realitzar pràctiques remunerades durant el període de la beca, mitjançant un conveni de cooperació educativa. Per obtenir la beca serà condició imprescindible matricular-se al Màster.

Els criteris de valoració per a l’elecció de les tres persones finalistes, es basaran en l’expedient acadèmic i les activitats i l’experiència professional prèvies relacionades amb el sector energètic. També es tindrà en compte l’entrevista personal realitzada amb el Comitè. Així mateix, es valoraran altres aspectes d’interès segons el criteri del Comitè. Aquest comitè està presidit pel vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals de la UIB, i integrat pel director de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), el director del Màster Universitari en Enginyeria Industrial (MEIN) de la UIB, i un representant d’ENOVAM. 

Data de publicació: 04/10/2018