Escoltar

Signatura de convenis entre la UIB i la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats

Dia: dijous, 30 d’octubre de 2014
Hora: 9.30 hores
Lloc: Son Lledó, campus universitari, Palma  

La Consellera d’Educació, Cultura i Universitats, senyora M. Núria Riera, i el Rector de la Universitat de les Illes Balears, doctor Llorenç Huguet, han signat els convenis de subvenció per a la implantació del estudis de grau de Turisme a Menorca, per al programa de beques d'allotjament per al curs 2014-15, per a l'impuls dels estudis de doctorat durant l'any acadèmic 2014, i dues addendes als convenis de subvenció per desenvolupar el Programa Ramón y Cajal, corresponents a les convocatòries de 2009 i 2010.

També hi ha assistit el director general d'Educació, Personal Docent, Universitats i Recerca, doctor Miquel J. Deyà; el vicerector d'Economia i Infraestructures, doctor David Pons; el director de la Fundació de la UIB, senyor Luis Vegas; el director de l'Escola de Doctorat, doctor Jeroni Morey; i la vicedegana de la Facultat de Turisme, senyora Natalia Ortiz. 

Grau de Turisme a Menorca

S’ha signat un conveni instrumental de subvenció mitjançant el qual la Direcció General d’Educació, Personal Docent, Universitats i Recerca aportarà 570.750 euros amb caràcter pluriennal a la UIB per fer possible la implantació del grau de Turisme a Menorca.

Beques d’allotjament

S'ha signat un conveni instrumental de subvenció mitjançant el qual la Direcció General d’Educació, Personal Docent, Universitats i Recerca aportarà 36.261,36 euros a la Fundació General de la Universitat de les Illes Balears per al programa de vuit beques d’allotjament per al curs 2014-15, per fomentar la integració dels nous estudiants de la UIB a la vida acadèmica del campus universitari. Això permetrà el finançament parcial del servei bàsic d’allotjament amb pensió completa a la residència d’estudiants de la UIB durant nou mesos.

Programa Ramón y Cajal 

S’han signat dues addendes als convenis instrumentals de subvenció entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la UIB per desenvolupar el programa Ramón y Cajal corresponents a les convocatòries de 2009 i 2010. La signatura d’aquestes addendes permetrà prorrogar el termini d’execució de l’ajuda, ateses les baixes maternals sol·licitades per dues investigadores incloses en el Programa Nacional de Contractació i Incorporació de RH del Pla nacional d’investigació científica, desenvolupament i innovació tecnològica 2008-2011. 

Temes relacionats

  • TVE

         Informatiu Balear --> Notícia minut <00.10.26>

Documents relacionats

Data de l'esdeveniment: 30/10/2014

Data de publicació: 29/10/2014