Escoltar

Servir-se de les TIC per millorar les tutories en línia

La tesi doctoral d’Antònia Darder Mesquida ha desenvolupat un procediment de tutorització de projectes de recerca basat en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació 

La tesi doctoral d’Antònia Darder Mesquida, defensada a la Universitat de les Illes Balears, ha dissenyat un procediment per a la tutoria de procediments de recerca en línia utilitzant les potencialitats de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). La tesi l’ha dirigida la doctora Adolfina Pérez, del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació.

La recerca d’Antònia Darder s’ha desenvolupat en el marc de dos projectes de recerca més amplis del Grup de Tecnologia Educativa de la UIB, i s’ha contextualitzat en una institució i una titulació concretes, la Universitat Nacional de la Patagònia Austral (Argentina) i la Maestría en Educación en Entornos Virtuales.

La tutoria és un element crucial per a l’ensenyament individualitzat de l’alumnat en qualsevol àmbit educatiu. També ho és en els nous escenaris d’aprenentatge en línia afavorits per l’auge de les TIC, inclosos els relacionats amb la direcció de projectes de recerca d’investigadors en formació. En aquest sentit, l’investigador en formació no és diferent de la resta d’alumnes. El seu treball es basa en la relació que té amb el seu tutor director de projecte de recerca, que ha de ser-hi present tant si els estudis de postgrau que cursa són presencials o a distància.

I és precisament en aquest àmbit on s’emmarca la recerca d’Antònia Darder. La investigadora ha projectat un procediment de tutoria de projectes de recerca en línia que identifica els diferents elements que integren la tutoria de projectes de recerca; els fonaments que influeixen per aconseguir l’èxit d’un projecte de recerca i les diferents eines i els components que necessita l’entorn virtual; les pautes i els processos recomanables per al desenvolupament de les tasques del tutor i de l’alumne, i, per a aquests, es dissenyen i desenvolupen els protocols i instruments necessaris per al seguiment de l’investigador en formació.

Els resultats obtinguts en aquesta tesi poden resultar una guia i un suport útil per als tutors de projectes de recerca en línia, ja que aporten informació sobre l’organització de la tutoria de projectes de recerca, l’organització i la gestió de l’entorn virtual, la creació de comunitats virtuals d’aprenentatge per a investigadors i tutors, la guia de procediments per al desenvolupament del treball i els instruments per al seguiment de l’alumne.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Organización y gestión de la tutoría online para la dirección de proyectos de investigación
  • Autor: Antònia Darder Mesquida
  • Programa de doctorat: Tecnologia Educativa: Aprenentatge Virtual i Gestió del Coneixement
  • Departament: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
  • Directora: Adolfina Pérez Garcias 

Documents relacionats

Data de publicació: 10/01/2014