Escoltar

Seguiment de la vaga general d'Educació del 24 d'octubre a la Universitat de les Illes Balears

A les 13 hores de dia 24 d'octubre, el seguiment de la vaga general d’Educació a la Universitat de les Illes Balears és el següent:

  • Personal docent i investigador: dels 1.230 professors, 139 han comunicat que fan vaga (11,30 %).
  • Personal d’administració i serveis: dels 478 treballadors de jornada de matí, 118 fan vaga (24,69 %).
  • Personal contractat Capítol VI: dels 185 treballadors, 11 s’han sumat a la vaga (5,95 %).

A la Seu de Menorca ha fet vaga un treballador i a la Seu d’Eivissa i Formentera, ningú ha fet vaga.

La mitjana, a les 13 hores del matí,  suposa un 14,16 % de seguiment de la vaga a la UIB.

Tot i la convocatòria de vaga, la jornada ha transcorregut amb absoluta tranquil·litat. 

Aquestes dades són provisionals a l'espera de tenir el recompte definitiu.

Documents relacionats

Data de publicació: 24/10/2013