Escoltar

Reunió d'experts europeus sobre la mar Mediterrània

L’IMEDEA (CSIC-UIB) reuneix a la UIB físics i oceanògrafs de les principals institucions científiques europees  per ampliar el coneixement sobre la mar Mediterrània 

Conèixer amb precisió els balanços de calor i de massa de la mar Mediterrània és de summa importància per entendre millor com funciona el clima de la nostra regió. La temperatura, el contingut de sal i el nivell de la mar estan determinats per la combinació de diferents elements amb la interacció amb l’atmosfera, les contribucions dels rius i els intercanvis laterals en els estrets de Gibraltar i del Bòsfor. Quantificar i entendre com varien aquests components és una passa essencial per entendre el funcionament de la mar Mediterrània i poder projectar com evolucionarà durant les pròximes dècades.

Al llarg dels dies 9 i 10 d’octubre, una quarantena de científics europeus de diferents especialitats es reuneixen a la Universitat de les Illes Balears per compondre una visió integrada de la mar Mediterrània. Tal com remarca el doctor Gabriel Jordà, investigador de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA, CSIC-UIB) i organitzador del taller, «aquesta reunió ens podria conduir a una millora significativa del coneixement del sistema mediterrani com un tot». Jordà precisa que «l’objectiu principal d’aquesta reunió és tornar a determinar els balanços de massa i calor de la mar Mediterrània mitjançant l’avaluació de la consistència i la incertesa dels seus diferents components i des de diferents enfocaments (a partir de mesures in situ, teledetecció i modelització numèrica). Gràcies a la contribució d’experts de diferents camps, esperam poder compondre la visió més precisa fins a la data sobre quins elements fan un paper en els canvis de temperatura, salinitat i nivell de la mar Mediterrània».

El primer dia, els científics treballaran en la quantificació dels diferents components dels balanços de calor i de massa de la Mediterrània, amb un especial èmfasi en les incerteses associades. El segon dia estarà dedicat als mecanismes físics que indueixen a variacions en aquests components. La sessió de discussió de l’horabaixa del segon dia definirà estratègies i recomanacions  per al desenvolupament d’aspectes com ara:

  • El refinament d’un marc d’acció científica per al desenvolupament d’estudis sobre els balanços de calor i de massa de la mar Mediterrània.
  • L’avaluació dels conjunts de dades existents i els productes d’informació i la seva consistència.
  • Les recomanacions sobre la manera com es pot millorar els sistemes d’observació i els productes associats, així com els models oceànics i climàtics.

La finalitat darrera de la reunió és contribuir amb noves idees sobre les incerteses existents sobre els  balanços de calor i de massa de la mar Mediterrània, així com sobre els mecanismes (tant naturals com antropogènics) que indueixen a canvis en aquests balanços, a escales estacionals, interanuals i desenals. El grup de científics espera poder establir quins terminis són fiables i quins no, i donar recomanacions perquè es millorin aquests darrers. Tota aquesta informació és necessària per deduir allò que passarà en les pròximes dècades.

Aquest taller està organitzat pel Grup de Nivell de la Mar i Clima de l’IMEDEA (CSIC-UIB), amb el suport de la Universitat de les Illes Balears, el Ministeri d’Afers Exteriors de la República Francesa, el programa regional ENVI-MED (impulsat per França), i el programa europeu MISTRALS.

Font: IMEDEA (CSIC-UIB) 

Documents relacionats

Data de publicació: 07/10/2014