Escoltar

Redissenyam la marca UIB

El Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears, reunit en sessió ordinària, ha aprovat avui, 22 de juliol de 2014, el redisseny de la marca UIB

A l’any 1989 es va dissenyar el primer i únic llibre d’estil gràfic de la marca UIB. 

Des de llavors les necessitats gràfiques de comunicació de la institució han anat evolucionant de manera que ara s’aprova un retoc de la marca, sense deixar que perdi la seva identitat visual, per adequar-la al segle XXI. 

La projecció de tota institució pública necessita una imatge potent, unificada i que la diferenciï de les altres. 

La Universitat de les Illes Balears, com a institució d’educació superior, l’única Universitat pública de les Illes Balears, reconeguda en rànquings pel que fa als seus nivells d’investigació i docència, ha de cercar transmetre valors que donin suport a aquests reconeixements juntament amb conceptes d’innovació, transferència, progrés, present i futur, sense perdre per això el seu caràcter històric i la seva trajectòria. 

En la recerca per assolir aquests objectius, des de la Direcció de l’Estratègia de Comunicació i Promoció Institucional de la UIB s’han presentat els primers passos en l’actualització de la marca UIB. 

Aquests primers passos fructificaran en una nova guia d’estil gràfic unificada, que observarà totes les necessitats presents i futures de l’ús de la marca UIB. 

A final de l’any 2013 s’inicià un projecte de revisió de l’ús de la marca UIB des de les diverses unitats. Atesa la constatació de l’ús dispers de la marca, s’inicià un procés de redisseny, que permetrà: 

a) Actualitzar la marca a les necessitats actuals

b) Redissenyar el seu estil visual per fer-la més propera

c) Plantejar solucions gràfiques davant possibles problemes presents i futurs. 

Redisseny de la marca UIB 

El redisseny suposa la suavització del rombe donant formes corbes als angles. D’aquesta manera s’aconsegueix un caràcter amigable, a més de modernitat i proximitat. 

Es remarca el concepte Universitat utilitzant la tipografia UIB Sans Negreta.

S’iguala de les Illes Balears, amb una tipografia UIB Serif, amb la distància de la paraula Universitat

Es reforcen dos conceptes: som la Universitat d’aquí i es dóna més importància al sentiment de pertinença a les Illes Balears col·locant les partícules de les en la mateixa línia que Illes Balears

La UIB disposa d’una tipografia pròpia, anomenada UIB Sans i UIB Serif, que se cediran públicament a la comunitat UIB a partir d’octubre, que és quan està previst que s’enllesteixin les versions en cursiva d’aquest tipus de lletra. 

Aquesta tipografia és la base de la part escrita del redisseny de la marca UIB. 

Procés d’implantació 

A partir del redisseny de la marca, es desenvoluparà una guia d’estil gràfic amb totes i cadascuna de les adequacions a les diferents circumstàncies en què es pot utilitzar, tant en suport en línia com fora de línia. 

La nova guia d’estil gràfic estarà disponible el mes d’octubre de 2014 i es podrà consultar des del web de la UIB. 

En cap moment no s’està pensant en un canvi radical i immediat. L’adequació a la nova marca es farà de manera progressiva, a mesura que s’esgoti el material existent. La idea és no tirar res i aprofitar tot el material imprès fins que s’acabin les existències, per aprofitar els recursos i materials existents.

Documents relacionats

Data de publicació: 22/07/2014