Escoltar

Què hi ha darrere els delictes dels adolescents?

La tesi doctoral de Francisca Munuera investiga els mecanismes d’exclusió que incideixen en el desenvolupament de conductes delictives entre els adolescents de la regió de Múrcia  

La tesi doctoral de Francisca Munuera Giner, defensada a la Universitat de les Illes Balears, aporta una descripció de la situació dels adolescents subjectes a mesures judicials de la regió de Múrcia des de la consideració de la delinqüència juvenil com un fenomen social que afecta especialment els adolescents que viuen trajectòries de vulnerabilitat. La tesi l’han dirigida les doctores María Teresa González González, del Departament de Didàctica i Organització Escolar de la Universitat de Múrcia, i Francesca Negre Bennàsar, del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació de la UIB.

La investigadora planteja que els adolescents en conflicte es troben immersos en situacions de vulnerabilitat, exclusió social i exclusió educativa que incideixen en el desenvolupament de les conductes delictives. Així, Francisca Munuera assenyala que les transformacions socioeconòmiques –amb fenòmens com l’atur i la precarització laboral, l’envelliment demogràfic, la diversitat etnicoracial i els nous models de família– fan aflorar noves manifestacions de pobresa i desigualtat que dificulten l’exercici dels drets bàsics de ciutadania i que incideixen en la delinqüència juvenil.

Per això, la investigadora s’aproxima a l’estudi d’aquest fenomen des d’una visió ecològica que té en compte els aspectes familiars, socials, econòmics i, sobretot, educatius que hi ha darrere els casos personals d’aquests adolescents en conflicte amb la llei. S’allunya, així, de visions catastrofistes i d’una percepció social que magnifica les conductes delictives dels adolescents com a conseqüència de l’enorme repercussió mediàtica dels casos més greus. Fruit de la recerca, Francisca Munuera destaca que les taxes de criminalitat adolescents són inferiors a la mitjana europea, malgrat la percepció social.

La tesi doctoral posa de manifest les vulnerabilitats del context familiar d’aquests adolescents, i n’assenyala com a causes la precarietat laboral i l’escassa formació dels pares. A més, també destaca que en un percentatge important de casos els adolescents provenen de famílies monoparentals i han tingut alguna relació anterior amb els serveis socials.

També es destaca la vulnerabilitat d’aquests adolescents fruit de la seva socialització en grups d’iguals que presenten similars patrons de conducta i en el marc dels quals aprenen les conductes delictives. En aquest aspecte, es remarca que l’absència d’activitats d’oci estructurades i la desvinculació de contextos protectors com l’escola generen un espai de risc cap a l’acció delictiva.

Així, s’apunta la importància de les vulnerabilitats en el context escolar. La investigadora assenyala que els itineraris escolars dels adolescents en conflicte amb la llei es caracteritzen per dificultats en la promoció de cursos des d’etapes inicials, problemes d’absentisme i presència d’expedients disciplinaris i expulsions que els condueixen a l’abandonament. La recerca posa de manifest que sovint el centre escolar esdevé un espai inhòspit i expulsiu per a aquests adolescents, que acaben per augmentar les taxes de fracàs i abandonament escolar. A més, els adolescents que més aviat es desvinculen de la institució educativa presenten una consolidació més gran de la trajectòria delictiva. D’aquesta manera, es fa evident que l’escola té la seva part de responsabilitat, fonamentalment en allò que respecta a la prevenció.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Adolescentes sujetos a medidas judiciales en la Región de Murcia: una aproximación desde la exclusión social y educativa
  • Autora: Francisca Munuera Giner
  • Programa de doctorat: Tecnologia Educativa: Aprenentatge Virtual i Gestió del Coneixement
  • Departament: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
  • Directores: Maria Teresa González González i Francesca Negre Bennàsar  

Data de l'esdeveniment: 29/10/2014

Data de publicació: 30/10/2014