Escoltar

"Pseudomonas aeruginosa": el bacteri contra la pell

La tesi doctoral d’Inmaculada Martínez Ramos identifica el mecanisme a través del qual aquest bacteri aconsegueix obrir-se pas a través de la pell de pacients cremats i provocar-los infeccions 

La pell és una barrera biològica que protegeix el cos de l’amenaça d’agents patògens  que, en el cas de travessar-la, podrien arribar al torrent sanguini, disseminar-se i causar infeccions greus. Per això, les infeccions de les ferides poden arribar a representar un problema de salut que pot arribar a ser especialment greu en els casos dels pacients cremats. La tesi doctoral d’Inmaculada Martínez Ramos, defensada a la Universitat de les Illes Balears, s’ha centrat en el bacteri Pseudomonas aeruginosa,  molt present en l’àmbit hospitalari. Aquest microorganisme és un dels que s’aïlla de manera més freqüent en els casos d’infeccions en pacients cremats, i a la vegada és el responsable de les taxes de morbilitat i mortalitat més elevades.

La recerca d’Inmaculada Martínez, que ha dirigit el doctor Sebastià Albertí, de l’Institut Universitari d’Investigació en Ciències de la Salut, ha demostrat que aquest microorganisme és capaç de modificar una proteïna pròpia innòcua, l’EF-Tu, la funció de la qual és la síntesi d’altres proteïnes, i convertir-la en un important factor de virulència. El bacteri P. aeruginosa aconsegueix transformar l’EF-Tu en una mena de clau que li permet alterar l’epiteli cutani i crear espais entre les cèl·lules de la pell, la qual cosa fa possible que el microorganisme s’obri pas a través de la pell i es dissemini. El bacteri aconsegueix aquesta modificació afegint tres molècules del grup metil a la proteïna EF-Tu que donen lloc a una estructura química que mimetitza una molècula humana. Gràcies a aquest mimetisme, el bacteri aconsegueix unir-se a les cèl·lules de l’epiteli cutani  i altera l’expressió de les proteïnes implicades en la seva unió amb les cèl·lules adjacents en un mecanismes mediat per l’activació de la via de senyalització NF-kB.

A més, la recerca ha identificat l’enzim bacterià responsable de la modificació d’EF-Tu, la qual cosa podria representar una nova diana per al desenvolupament de futurs tractaments per fer front a les infeccions causades per aquest microorganisme en pacients cremats.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Papel de EF-Tu en la interacción de Pseudomonas aeruginosa con los queratinocitos humanos.
  • Autor: Inmaculada Martínez Ramos
  • Programa de doctorat: Microbiologia Ambiental i Biotecnologia
  • Departament: IUNICS
  • Director: Sebastià Albertí Serrano   

Data de publicació: 01/07/2015