Escoltar

Propostes de la UIB als partits polítics de les Illes Balears

L'equip de direcció de la Universitat fa arribar a totes les forces polítiques un document que recull els objectius, reptes i necessitats per al quadrienni 2016-19  

Són moltes les evidències que demostren que la UIB es troba situada en llocs capdavanters, entre les universitats espanyoles, en qualitat docent i de productivitat en recerca. Hem arribat a aquesta situació gràcies a l’esforç de tots, i també és responsabilitat de tots mantenir-nos-hi. Estam segurs que els partits polítics pensen, com nosaltres, que això és el millor llegat per al progrés intel·lectual en coneixements culturals, científics i tècnics per als ciutadans del futur. 

Atesa la propera convocatòria d’eleccions autonòmiques tenim l’oportunitat de fer avinent als diferents partits polítics un recull de dades i necessitats. Ho fem amb l’esperança d’obtenir el seu suport i compromís perquè la UIB pugui continuar -i millorar- en el camí de l’excel·lència acadèmica.

Documents relacionats

Data de publicació: 13/04/2015