Escoltar

Prevenir el ciberassetjament

Un treball dels investigadors de la UIB sobre l’assetjament escolar mitjançant les noves tecnologies ha estat seleccionat entre les vint millors comunicacions al congrés INNODOCT 

Un treball de les investigadores del Grup d’Investigació i Formació Educativa i Social (GIFES) Margalida Vives i Carme Orte, i dels col·laboradors Lydia Sánchez i Liberto Macías,  ha estat seleccionat entre les vint millors comunicacions en el marc del  Congrés Internacional en Innovació, Documentació i Tecnologies Docents (INNODOCT), que es farà els dies 8 i 9 de maig a València.

El treball es basa en la importància de la prevenció, la detecció i la intervenció en el ciberassetjament, una forma d’assetjament escolar basat en les noves tecnologies. Diferent estudis han confirmat l’increment de la prevalença d’aquest fenomen, amb un major nombre de casos de menors que informen de la seva participació en algun moment en alguna forma d’assetjament a través del mòbil i Internet.

Els investigadors de la UIB plantegen la necessitat de conèixer amb més detall les característiques diferencials del ciberassetjament respecte de l’assetjament, però també els diferents factors de risc i els possibles factors de protecció, els diferents tipus de víctima, els efectes a curt, mitjà i llarg termini i les possibles diferències entre sexes.

El treball de Vives, Sánchez, Orte i Macías explica la importància de treballar amb la informació d’aquestes variables per actuar des de micronivells a macronivells: així, no només s’han de dissenyar programes i protocols de prevenció i d’actuació específics sobre el ciberassetjament, sinó que, al mateix temps, aquests han de poder formar part dels programes i projectes de convivència en general, d’activitats transcurriculars, de les competències bàsiques treballades en l’àmbit escolar, i d’una resposta efectiva i eficient a les necessitats de l’entorn amb la participació imprescindible de les famílies i amb un suport legislatiu clar.  

Data de publicació: 07/05/2014