Escoltar

Presentació de l'Estudi sobre la prospectiva econòmica, social i mediambiental de les societats de les Illes Balears a l'Horitzó 2030

La UIB i el Consell Econòmic i Social col·laboren en l'elaboració d'aquest estudi per disposar, així, d’una eina de reflexió i una proposta estratègica que ajudin a millorar el sentit de les polítiques de les administracions públiques

Roda informativa
Dia: dimecres, 27 de març de 2019
Hora: 12 hores
Lloc: Can Campaner, carrer de Can Campaner, 4, Palma
 

Tindrà lloc la presentació davant els mitjans de comunicació de l'Estudi sobre la prospectiva econòmica, social i mediambiental de les societats de les Illes Balears a l’Horitzó 2030 (H2030). Hi intervindran el president del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, doctor Carles Manera; el catedràtic d’Economia de la Universitat de Barcelona, doctor Anton Costas; el Rector de la UIB, doctor Llorenç Huguet; el president del Consell Econòmic i Social d'Espanya, Marcos Peña, i la presidenta del Govern de les Illes Balears, senyora Francina Armengol.

Aquesta publicació es pot considerar una mena de Llibre Blanc, pensat per facilitar un debat públic ordenat i sistematitzat sobre l’Horitzó 2030 a les Illes Balears. És la primera part de l’encàrrec que el Govern va fer al CES. La segona part ja correspondrà als debats específics en el si del CES per elaborar i consensuar una proposta de dictamen. Aquest llibre recull un esforç un ingent de moltes persones que han treballat de valent el darrer any per ordenar idees, arguments i, el que és igualment remarcable, dissenyar propostes des de l’avaluació estricta de les dades. De manera complementària, es vol fer una menció explícita al paper que han de tenir els quatre fòrums insulars a cada una de les illes Balears, que hauran de facilitar una visió contrastada de les propostes de l’estudi, a les singularitats ineludibles de la nostra realitat pluriinsular com a comunitat autònoma. Aquestes visions insulars, amb el contingut de l’estudi, han de ser la base inicial del debat posterior que s’ha de dur a terme en els òrgans del CES, amb vista al seu dictamen final.

Data de l'esdeveniment: 27/03/2019

Data de publicació: 22/03/2019