Escoltar

Presa de possessió dels vuit degans i de la directora de l'escola politècnica de la UIB

Dia: dimarts, 2 de febrer de 2016
Hora: 10 hores
Lloc: Son Lledó, campus universitari, Palma 

Ha tingut lloc l’acte de presa de possessió dels degans de les facultats de la UIB i de la directora de l’Escola Politècnica Superior de la UIB.

Tots ells han estat elegits per les juntes de facultat o escola respectives en un procés electoral que ha tingut lloc entre els dies 25 i 29 de gener, excepte el degà de la Facultat de Psicologia –designat de conformitat amb les previsions de l’art. 27.2 dels Estatuts–. Tal com diu l’article 48 dels Estatuts de la UIB, el degà o director d’escola ha de ser professor amb vinculació permanent a la Universitat que imparteixi docència en els estudis adscrits al centre. 

Les competències del degà són dirigir, coordinar i supervisar les activitats de la facultat o escola; convocar, presidir i dirigir les sessions de la junta de facultat o escola, i executar-ne els acords; designar els vicedegans o subdirectors i el secretari de la facultat o escola, així com els membres de la comissió de direcció del centre, entre d’altres.

El seu mandat és de quatre anys i només poden ser reelegits una vegada.

Els degans i la directora de l’escola politècnica són:

  • Facultat de Ciències: Antoni Amengual Colom (reelegit)
  • Facultat de Dret: Francisco López Simó (reelegit)
  • Facultat d’Educació: Josep Lluís Oliver Torelló (reelegit)
  • Facultat d'Economia i Empresa: Andreu Sansó Rosselló (reelegit)
  • Facultat de Filosofia i Lletres: Miquel Josep Deyà Bauzà (nou)
  • Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia: Joan Ernest de Pedro Gómez (reelegit)
  • Facultat de Psicologia: Albert Sesé Abad (designat)
  • Facultat de Turisme: Bartolomé Deyà Tortella (reelegit)
  • Escola Politècnica Superior: Lorenza Carrasco Martorell (nova) 

Data de publicació: 02/02/2016