Escoltar

Presa de possessió dels nous càrrecs de l'equip de govern

El doctor Xavier Varona pren possessió com a nou vicerector de Títols i Tecnologia i el doctor Antonio Fernández Coca serà el nou delegat del Rector 

El doctor Xavier Varona, professor del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, ha pres possessió com a nou vicerector de Títols i Tecnologia. Fins ara, exercia el càrrec de delegat del Rector. Entre les seves competències hi ha dirigir i coordinar les funcions referents a la implantació dels títols oficials de grau, màster i doctorat; el seguiment de l’oferta de títols oficials i la valoració de noves demandes; l’impuls a l’oferta de títols oficials no presencials i semipresencials; la política de qualitat; l’administració electrònica; la política tecnològica de la Universitat; i el sistema integrat d’informació universitària (SIIU). Els serveis i departaments que en depenen són el Centre de Tecnologies de la Informació, el Servei d’Estadística i Qualitat Universitària i el Campus Extens.

El doctor Antonio Fernández Coca, professor del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, ha pres possessió com a delegat del Rector. Continuarà al capdavant de la Direcció de l’Estratègia de Comunicació i Promoció Institucional, en la qual s’integren el Servei de Comunicació, el Servei d’Informació, l’Oficina de Promoció i el Gabinet Tècnic d’Imatge. A més, assumeix les tasques de l’Oficina Web i el Servei de Recursos Audiovisuals.

Notícies relacionades

Data de publicació: 13/01/2015