Escoltar

Presa de possessió de membres del PAS i PDI de la UIB

Dimarts, 17 de juny de 2008, han pres possessió de places i càrrecs com a membres del Personal d'Administració i Serveis de la UIB:

— Antoni Antich Cifre i Catalina Marimon Malondra, com a funcionaris de carrera de l'escala de tècnics mitjans en tecnologies de la informació i comunicacions, grup B, dels cossos específics.

— Eduardo Domínguez Vázquez, com a funcionari de carrera de l'escala de tècnics especialistes en tecnologies de la informació i comunicacions, grup C, dels cossos específics.

— M. Pilar Blanco Sánchez, com a cap del Servei de Control i Comptabilitat.

— Domènec Garcies Gomila, com a administrador de centre de l'edifici Ramon Llull.

— Eduard Vivancos Tarré, com a administrador de centre Guillem Cifre de Colonya.

Pel que fa a Personal Docent i Investigador, han pres possessió:

— Com a catedràtics d'universitat, els doctors Pablo Vicente Escribá Ruiz i Climent Ramis Noguera.

— Com a professors titulars d'universitat, els doctors Eva María Pérez Rodríguez i Xavier Busquets Xaubet.

— Com a degà de la Facultat de Dret, el doctor Santiago José Cavanillas Múgica.

— I com a directors de departament:

Andreu Bover Bover, d'Infermeria i Fisioteràpia
Joan Antoni Mesquida Cantallops, de Filologia Catalana i Lingüística General
Climent Ramis Noguera, de Física
Josefa Donoso Pardo, de Química
Maria José Mulet Gutiérrez, de Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Ma. Pilar Roca Salom, de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
Joana M. Petrus Bey, de Ciències de la Terra

Data de publicació: 18/06/2008