Escoltar

Presa de possessió de funcionaris de carrera de l'escala d'auxiliars administratius de la UIB

Dimarts, 31 de març de 2009, a Son Lledó i en presència de la Rectora, Montserrat Casas, del Secretari General, Federico Garau, i d'altres membres del Consell de Direcció de la UIB, han signat la presa de possessió com a funcionaris de carrera de l'escala d'auxiliars administratius d'aquesta universitat pel torn lliure:

María de los Ángeles García de la Rica
María Dolores Cazorla García
María del Rosario Chamorro Martí
Ana María Tovar Ortega
Encarnació Alfaro Vicens
María Consuelo de Paco Martín
Patrícia Pizà Bosch
Miquel Antoni Roig Figuerola
Jerònia Maria Cabanellas Seguí
Maria Isabel Espina Bonet
Enric Llompart Rigo
Maria Agnès Adrover Camps
Maria Magdalena Borràs Bover
Maria Gemma Obrador García
Joana Maria Frontera Mesquida
Catalina Maria Bennàsar Rosselló
Laura Coll Borràs
Margalida Ramon Nicolau
Neus Esteva Llodrà
Maria Josep Sánchez Oliver
Eva Fernández Berjillos
Antònia Maria Garau Amengual
Catalina Maria Oliver Perelló
Francesca Isabel Pujol Caballero

Documents relacionats

Data de publicació: 31/03/2009