Escoltar

Presa de possessió de catedràtics, professors titulars i professors contractats doctors de la UIB

Dimarts, 6 de març de 2012, han pres possessió com a catedràtics d’universitat:

 • La senyora Susana C. Esteban Valdés, de l’àrea de coneixement de Fisiologia
 • El senyor Joan Frau Munar, de l’àrea de coneixement de Química Física
 • El senyor Francisco J. García Palmer, de l’àrea de coneixement de Bioquímica i Biologia Molecular
 • El senyor Romualdo Romero March, de l’àrea de coneixement de Física de la Terra

Han pres possessió com a professors titulars d'universitat:

 • La senyora Eva Maria Aguilar Mediavilla, de l’àrea de coneixement de Psicologia Evolutiva i de l'Educació
 • El senyor Antoni Frontera Beccaria, de l’àrea de coneixement de Química Orgànica
 • El senyor Joan Font Rosselló, de l’àrea de coneixement de Tecnologia Electrònica
 • La senyora Carlota Vicens Pujol, de l’àrea de coneixement de Filologia Francesa
 • La senyora Antonia Pades Jiménez, de l’àrea de coneixement d'Infermeria
 • El senyor Víctor Homar Santaner, de l’àrea de coneixement de Física de la Terra
 • La senyora Jerònia Lladó Vich, de l’àrea de coneixement de Biologia Cel·lular
 • El senyor Antoni Bennàsar Figueras, de l’àrea de coneixement de Microbiologia
 • El senyor Jeroni Galmés Galmés, de l’àrea de coneixement de Fisiologia Vegetal
 • La senyora María Rosa López Gonzalo, de l’àrea de coneixement de Física Atòmica, Molecular i Nuclear
 • El senyor David Sánchez Martín, de l’àrea de coneixement de Física Atòmica, Molecular i Nuclear
 • El senyor Bernhard Oliver Vogler, de l’àrea de coneixement de Biologia Cel·lular
 • La senyora Maria del Carme Rotger Pons, de l’àrea de coneixement de Química Orgànica
 • La senyora Balbina Nogales Fernández, de l’àrea de coneixement de Microbiologia
 • El senyor Carles Riera Vaireda, de l’àrea de coneixement de Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • El senyor Santos Urbina Ramírez, de l’àrea de coneixement de Didàctica i Organització Escolar

Han pres possessió com a professors contractats doctors:

 • La senyora Nona Sheila Agawin Romualdo, àrea d’Ecologia
 • El senyor Ramon Molina de Dios, de l’àrea d’Història i Institucions Econòmiques
 • El senyor Antoni Sureda Gomila, de l’àrea de Bioquímica i Biologia Molecular

Documents relacionats

Data de publicació: 06/03/2012