Escoltar

Premi a la tesi doctoral de Josefa Cardona Cardona

La tesi doctoral de Josefa Cardona Cardona ha estat guardonada amb el I Premi Internacional de Recerca i Innovaciódel I Congrés Internacional de Facultats i Escoles de Treball Social 

 

La tesi doctoral de Josefa Cardona Cardona, defensada a la Universitat de les Illes Balears, ha estat guardonada amb el I Premi Internacional de Recerca i Innovació, que s’ha lliurat en el marc del I Congrés Internacional de Facultats i Escoles de Treball Social, que ha tingut lloc del 23 al 25 d’abril de 2014 a Múrcia. L’estudi fa una anàlisi exhaustiva dels centres de serveis socials d’atenció primària de les Illes Balears per identificar els processos implicats en la definició dels contextos d’intervenció professionals en el marc del treball social de casos. La tesi, que es va llegir a Eivissa l’octubre de 2012, l’han dirigida la doctora Margalida Gili Planas, del Departament de Psicologia de la UIB, i Annamaria Campanini, del Departament de Sociologia i Recerca Social de la Universitat de Milà-Bicocca, ambdues integrants del grup de recerca en Conflicte, Canvi i Treball Social de la UIB.

Els professionals del Treball Social desenvolupen les seves funcions en una multiplicitat de situacions i contextos. La recerca de Josefa Cardona, professora del Departament de Filosofia i Treball Social de la UIB i membre del grup de recerca en Conflicte, Canvi i Treball Social, investiga com es construeixen els contextos d’intervenció dels professionals del Treball Social, com a resultat d’un procés que recull aspectes tant del problema que motiva la intervenció com de la solució, i que es planteja en els primers contactes entre el professional i l’usuari.

En el sistema públic de serveis socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, els serveis socials d’atenció primària són el primer esglaó d’atenció social als ciutadans. Com a serveis generalistes d’atenció primària, són la porta d’entrada a una gran diversitat de demandes, per la qual cosa els professionals s’han de moure de manera flexible per definir de manera idònia el context en el marc del qual es durà a terme la seva intervenció professional. En aquest marc, la tesi doctoral de Josefa Cardona analitza el nivell, la relació i les diferències que hi ha entre la rellevància que atorguen els treballadors socials a les diverses àrees que defineixen el context d’intervenció professional  i el grau de realització d’aquests aspectes per part dels professionals mitjançant la creació d’un inventari que recull el procés d’intervenció en treball social de casos.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: La definición del contexto de intervención en el trabajo social de casos
  • Autor: Josefa Cardona Cardona
  • Programa de doctorat: Psicologia
  • Departament: Psicologia
  • Directores: Margalida Gili Planas i Annamaria Campanini  

Documents relacionats

Data de publicació: 08/05/2014