Escoltar

Premi a la recerca del grup de Sistemes, Robòtica i Visió

Els investigadors Alberto Ballesteros, Sinisa Derasevic, David Gessner, Francisca Font, Inés Álvarez, Manuel Barranco i Julián Proenza han estat guardonats amb el Best Work in Progress Paper Award a l’IEEE World Conference on Factory Communication Systems  

Un article de set investigadors del grup de recerca en Sistemes, Robòtica i Visió del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB ha estat premiat (ex aequo) amb el premi Best Work in Progress Paper Award en el marc de l’IEEE World Conference on Factory Communication Systems (WFCS 2016), que ha tingut lloc a Aveiro, Portugal, del 3 al 6 de maig de 2016. Aquest esdeveniment és un dels congressos de referència per als investigadors de l'àrea de comunicacions industrials i encastades.

L'article, que té per títol «First Implementation and Test of a Node Replication Scheme on top of the Flexible Time-Triggered Replicated Star for Ethernet», s'ha desenvolupat en el context del projecte de recerca FT4FTT, que ha estat finançat pel Govern espanyol i que té com a objectiu el disseny i avaluació d'una infraestructura per sistemes encastats distribuïts tolerants a fallades i basats en el protocol FTT-Ethernet.

El protocol FTT-Ethernet és un protocol que modifica el protocol Ethernet estàndard per tal de poder fer-lo servir com a mecanisme de comunicació per sistemes encastats, com per exemple els sistemes que s'empren en automòbils, avions o fàbriques automatitzades. A més, FTT-Ethernet millora la flexibilitat d'Ethernet, amb l'objectiu de fer-lo adequat per a sistemes adaptatius que operen en entorns dinàmics, és a dir, entorns on els requeriments de comunicació poden canviar amb el temps i no ser previsibles. Però per obtenir un sistema encastat distribuït capaç d'operar en entorns d'aquest tipus de manera contínua i sense interrupcions, no és suficient tenir un protocol flexible. És necessari que el protocol, a més, tingui una elevada fiabilitat i garantia de funcionament. La incorporació dels mecanismes de tolerància a fallades dissenyats al projecte FT4FTT persegueix precisament dotar el sistema resultant d'aquesta elevada fiabilitat.

Més concretament, l'article premiat descriu part de la implementació i verificació experimental dels mecanismes que s'han dissenyat en  el projecte FT4FTT per poder tolerar les fallades que es puguin produir als diferents nodes del sistema distribuït.

Referència bibliogràfica

A. Ballesteros, S. Derasevic, D. Gessner, F. Font, I. Alvarez, M. A. Barranco, J. Proenza. «First Implementation and Test of a Node Replication Scheme on top of the Flexible Time-Triggered Replicated Star for Ethernet». Proceedings of the 12th IEEE World Conference on Factory Communication Systems (WFCS 2016), Aveiro, 2016 

Data de publicació: 16/05/2016