Escoltar

Pas endavant contra l'Alzheimer en ratolins

Una molècula dissenyada pels investigadors del grup de Biomedicina Molecular i Cel·lular de la UIB permet recuperar en ratolins els nivells de fosfatidiletanolamina i àcids poliinsaturats alterats per l’Alzheimer humà 

Els investigadors del grup de recerca en Biomedicina Molecular i Cel·lular de la Universitat de les Illes Balears han dissenyat una molècula que permet recuperar, en ratolins, els nivells de fosfatidiletanolamina i d’àcids poliinsaturats que es veuen alterats per efecte de la malaltia d’Alzheimer humana. 

La recerca s’ha publicat en un dossier especial que la revista científica Biochimica et Biophysica Acta – Biomembranes ha dedicat a la recerca de la UIB en el camp d’estudi de les membranes lipídiques. Les membranes lipídiques conformen una barrera selectiva que, a més de separar, comunicar i definir les cèl·lules i els seus orgànuls interns, també rep i propaga importants senyals que controlen el comportament cel·lular. 

En aquest camp, l’equip d’investigadors liderat pels doctors Pablo Escribá i Xavier Busquets va dissenyar i patentar l’any 2009 la molècula àcid hidroxidocosahexaenoic (HDHA). El disseny d’aquesta molècula es basa en una nova hipòtesi que planteja que l’alteració neurològica que produeix el procés neurodegeneratiu associat a la malaltia d’Alzheimer està relacionada amb una alteració dels nivells de lípids de la membrana de la neurona. La recerca dels investigadors de la UIB ha demostrat per primera vegada en ratolins que el tractament amb la molècula HDHA permet recuperar els nivells dels lípids alterats per l’Alzheimer, concretament la fosfatidiletanolamina i els àcids poliinsaturats. 

En l’actualitat les empreses PharmaConcept i Praxis Pharmaceuticals, sota llicència de l’empresa Lipopharma, realitzen assaigs en humans per avaluar l’efectivitat d’aquesta molècula en el tractament de l’Alzheimer. 

Referència bibliogràfica

Manuel Torres, Samantha L. Price, Maria A. Fiol-deRoque, Amaia Marcilla-Etxenike, Hasna Ahyayauch, Gwendolyn Barceló-Coblijn, Silvia Terés, Loukia Katsouri, Margarita Ordinas, David J. López, Maitane Ibarguren, Félix M. Goñi, Xavier Busquets, Javier Vitorica, Magdalena Sastre, Pablo V. Escribá. «Membrane lipid modifications and therapeutic effects mediated by hydroxydocosahexaenoic acid on Alzheimer's disease». BBA Biomembranes. Volume 1838, Issue 6, June 2014, Pages 1680–1692. DOI: 10.1016/j.bbamem.2013.12.016 

Notícia relacionada

  • IB3TV

Documents relacionats

Data de publicació: 07/07/2014