Escoltar

Parlem de... el Dia de la Química

- Què celebram el Dia de la Química? Per què és aquest dia?

Celebram que la química és una de les ciències experimentals més importants i que és omnipresent a la vida quotidiana. Se celebren les importants aportacions de la química a la societat al llarg de la història, així com la decisiva contribució al benestar de la humanitat.

És el dia de Sant Albert, patró dels científics en general i dels químics en particular. Sant Albert va viure al segle XIII (temps de l’alquímia) i és reconegut com el probable descobridor de l’arsènic. L’arsènic és un element molt important en la fabricació de materials electrònics, juntament amb el germani i el silici. Concretament, en la fabricació de semiconductors per a transistors, presents en tot ordinador o aparell electrònic.

- Quina és la importància de la química en la societat?

En la vida quotidiana, la química hi és present de forma constant durant tot lo dia, contribuint a una vida més fàcil i agradable, començant amb el sabó al matí per rentar-nos la cara. La desinfecció de l’aigua i els medicaments són possibles gràcies a la química i han permès duplicar en menys d’un segle l’esperança de vida. Per altra banda, el cos és pura química, és ple de reaccions complexes. És a dir, la química fa una contribució com a ciència creativa essencial per millorar la sostenibilitat de les nostres formes de vida, i per resoldre els problemes globals i essencials de la humanitat, com l’alimentació, l’aigua, la salut, el medi ambient, l’energia o el transport.

- Són difícils els estudis de Química? Quines actituds ha de tenir un estudiant de Química?

Qualsevol estudiant que hagi superat les matèries típiques de ciències al batxillerat pot afrontar amb garanties d’èxit els estudis de Química. No obstant això, als estudis de grau el primer curs és d’estandardització de coneixements i permet que les persones menys preparades puguin assolir els mínims necessaris per poder continuar.

Aquests estudis requereixen un esforç continuat i molta voluntat i ganes d’aprendre per part de l’alumne, ja que els horaris són de matí i continuen l’horabaixa amb pràctiques de laboratori.

- Després del grau de Química, què pot fer un estudiant a la UIB?

Pot buscar feina en els diferents sectors relacionats (vegeu sortides professionals) o bé seguir amb els estudis de postgrau i doctorat. Actualment es poden cursar màsters que duren un any:

Pel que fa als estudis de Doctorat, el Departament de Química té un programa de doctorat en què l’alumne es pot integrar a un grup d’investigació per realitzar una tesi doctoral.

- Quines sortides professionals tenen els estudis de Química? Què fa un químic?

Les sortides depenen de les possibilitats de mobilitat del graduat. Així, certes sortides en la indústria (metal·lúrgica, farmacèutica...) exigeixen anar a la Península. Si ens centram en la nostra comunitat, els professionals químics desenvolupen la seva feina a l’educació (aprox. 30%), als laboratoris (aprox. 30%) i la resta treballa en feines molt diverses que inclouen, entre d’altres, alimentació, assessories mediambientals, indústria, investigació, prevenció en riscs laborals...

Un químic és una persona formada i capacitada per resoldre problemes de molt diversa naturalesa, des d’aspectes tècnics i propis de la nostra disciplina en qualsevol àrea de la química fins a temes de gestió d’empreses. Està preparada per afrontar nous reptes i abordar fins i tot problemes allunyats de la seva formació prèvia. 

Notícies relacionades

Data de publicació: 15/11/2013