Escoltar

Parlam de... L'Oficina de Suport a la Docència

La Universitat de les Illes Balears ha posat en marxa recentment una nova estructura amb l'objectiu, entre d’altres, de millorar la qualitat de la docència: l'Oficina de Suport a la Docència(OSD). En parlam amb el director, Josep Vidal Conti, professor contractat doctor de l'àrea d'Educació Física i Esportiva del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques.

Per què una Oficina de Suport a la Docència?

En primer lloc, per emfatitzar que les principals funcions de la Universitat són, essencialment, la docència i la investigació. Ja fa temps que per a la investigació existeix a la UIB l’Oficina de Suport a la Recerca, que cobreix l’àmbit de gestió per a aquesta activitat i de la qual no podem negar els bons fruits. És per això que creiem que l’OSD ha de respondre a les necessitats i millores relacionades amb la docència. Volem donar-li un impuls.

Quins objectius us heu marcat?

L’OSD neix amb un esperit molt transversal i que no només se centra en la docència, sinó en la gestió acadèmica que fan especialment els equips de deganat. Avui l’OSD ja ha posat en marxa, entre d'altres, les següents línies d’actuació: un pla d’acollida del professorat nouvingut; la simplificació i unificació de criteris de les guies docents; la gestió de les modificacions de plans d’estudis; o la posada al dia del repositori institucional de TFG i TFM.

L'OSD tot just acaba de néixer, però ja heu posat en marxa unes jornades d'acollida per a nous professors. Com les valorau?

Des del primer moment vàrem prioritzar aquesta acció, perquè crèiem que era imprescindible que la UIB tingués un pla d’acollida al professorat nouvingut. La valoració ha estat molt satisfactòria, atesa l’assistència del professorat a les diferents sessions dutes a terme, tant a Palma com a Menorca i Eivissa, així com per les mostres d’agraïment rebudes d’aquest col·lectiu. 

La UIB és la cinquena millor Universitat de l'Estat en docència, segons l'U-Ranking de la Fundació BBVA i l'IVIE. Com es pot millorar això? Quines necessitats heu detectat?

En primer lloc hem de tenir en compte que un dels quatre blocs d’indicadors que es tenen en compte per elaborar aquest rànquing té una relació directa amb temes econòmics, com per exemple el pressupost per alumne o el nombre de professors per cada 100 alumnes.

Deixant això de banda, creiem que una línia important d’actuació és facilitar les tasques acadèmiques als equips de deganat perquè aquests es puguin centrar a millorar la qualitat dels seus estudis, atès que són qui millor els coneix.

Per altra banda, resulta necessari un procés de conscienciació de les estructures polítiques, les universitats i dels membres que les formen, de la importància de la docència. Només a partir d’aquest moment i d’evidenciar aquesta necessitat, podrem nodrir el professorat dels recursos suficients per millorar la qualitat de la seva docència.

Quins projectes teniu a llarg termini?

Per una banda, consolidar i optimitzar les línies d’actuació esmentades. Per altra banda, ja fem feina en nous projectes, com ara coordinar amb els centres, departaments i el SEQUA la implantació d’un nou procés d’avaluació docent del professorat; engegar un pla d’assessorament d’acreditació de figures docents del professorat; o elaborar recursos comuns que puguin ser d’utilitat per a les facultats. No obstant això, des de l’OSD volem anar passa a passa però amb pas ferm. 

Data de publicació: 28/03/2018