Escoltar

Parla en públic sense por gràcies al llibre «Cómo hablar en público. Instrucciones para perder el miedo»

El volum publicat per la doctora Antònia Pades recull recomanacions per entrenar aquesta habilitat amb l'objectiu de superar un dels temors més comuns entre els estudiants 

Parlar en públic és una habilitat social avançada que genera ansietat i por, tant a l'alumnat universitari i com a la població general. La persona evita la situació i no s'hi enfronta, la qual cosa li disminueix l'ansietat a curt termini, però no resol el problema de la por de parlar en públic. Aquesta circumstància pot generar problemes de tipus acadèmic i professional.

Des de l’any acadèmic 2009-10, al primer curs del grau d'Infermeria de la Universitat de les Illes Balears s'han impartit seminaris teoricopràctics, en què els alumnes aprenen i demostren tot allò que han après parlant cada un a la sala d'actes davant els companys. Les professores avaluen l'actuació i els proporcionen retroacció individualitzada al final de la sessió sobre la comunicació verbal i no verbal. Prèviament, els han mesurat la confiança i la por de parlar en públic, abans de l'actuació i després. Als alumnes qui tenen més temor, els ofereixen assistir una tutoria de suport addicional individualitzada.

Fruit d'aquest treball, els alumnes se senten satisfets i milloren la competència oral a l'hora de defensar els seus treballs d’altres assignatures i també el treball de fi de grau. Manifesten que se senten més segurs, augmenta la seva autoeficàcia percebuda, autoestima, autoconeixement, acte de superació i confiança per parlar en públic.

Per facilitar aquesta formació, la doctora Antònia Pades, professora del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia, ha editat un material en format de llibre didàctic amb il·lustracions. És un llibre bo de llegir que pretén ser una reflexió sobre l'acte de parlar en públic i en el qual es presenten recomanacions per a la posada en pràctica i instruccions per perdre la por. Aquesta publicació és fruit de la necessitat escoltada i sentida per part dels alumnes, docents i professionals que sol·liciten ajuda i recomanacions. S'hi resumeixen les pors més comunes, elements de la comunicació verbal i no verbal, i algunes pautes a manera de suggeriments per a la pràctica.

Llibre solidari

El volum l'ha editat Edicions UIB i el preu és de 15 euros. És un llibre sense ànim de lucre, atès que l'autora ha dipositat els drets d'autoria a l'Associació Universitària Solidària de les Illes Balears per facilitar l'accés als estudis universitaris a tots aquells estudiants que tinguin aptituds i no disposin de mitjans econòmics per fer-ho. 

Data de publicació: 14/10/2019