Escoltar

Onomàstica i identitat, un repte universal i multiescalar

II Congrés de la Societat d’Onomàstica 

XXVII Jornada d’Antroponímia i Toponímia de la UIB

Dia: divendres, 24, i dissabte, 25 d’octubre de 2014
Hora: dia 24, a les 10 h (conferència inaugural)
Lloc: seu de la Institució Pública Antoni M. Alcover, Casal de Can Socorrat, carrer del Pare Andreu Fernàndez, 12, Manacor 

Inauguració 

A la inauguració hi assistiran el doctor Miquel Grimalt, director del Departament de Ciències de la Terra de la UIB; el senyor Ventura Castellvell, membre de la Societat d'Onomàstica; la senyora Francisca Rufiandis, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Manacor; i el doctor Llorenç Huguet, Rector de la UIB.

La Universitat de les Illes Balears, a través del Gabinet d’Onomàstica del Servei Lingüístic, amb la col·laboració i la participació del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General i del Departament de Ciències de la Terra, organitza la XXVII Jornada d’Antroponímia i Toponímia, que enguany se celebra amb el II Congrés de la Societat d’Onomàstica a la Institució Pública Antoni M. Alcover, a Manacor.

La UIB, conscient de la importància de la formació específica, adreça aquestes jornades als estudiants i professionals dels camps de la filologia, la geografia, la història, als educadors i a les persones interessades en la recerca i el treball en toponímia i la seva normalització lingüística. Els estudis que s’hi presenten ajuden a completar les funcions que el Gabinet d’Onomàstica assumeix: investigar, difondre i assessorar sobre qüestions onomàstiques (toponímia i antroponímia); al mateix temps, contribueixen a difondre i promocionar la normalització lingüística en el camp de l’antroponímia (noms de pila i cognoms) i de la toponímia (toponímia urbana i rural i cartografia), i els estudis i treballs que es fan en aquests camps.

Aquests encontres, que s’organitzen cada any en un poble de Mallorca, s’han convertit en un esdeveniment significatiu en aquest àmbit, atès que els estudiosos hi poden fer visibles els seus treballs de recerca i estudi.

Posteriorment a aquestes jornades, es publiquen els treballs que s’hi han presentat. Se n’han editat catorze volums, que formen la Sèrie Jornades, a la qual es pot accedir a través del web del Gabinet d’Onomàstica del Servei Lingüístic, i que, gràcies a la col·laboració amb el Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB, també es pot consultar íntegra a la Biblioteca Digital de les Illes Balears.

Trobareu més informació sobre l’activitat al web: <onomastica.uib.cat>.

Documents relacionats

Data de l'esdeveniment: 24/10/2014

Data de publicació: 23/10/2014