Escoltar

Noves eines tecnològiques per millorar la inspecció dels vaixells

La tesi doctoral de Xisco Bonnín Pascual proposa una plataforma robòtica aèria i nous algorismes per millorar la detecció d'esquerdes i corrosió en vaixells de transport de mercaderies 

El transport marítim és una de les maneres més efectives de transportar béns d’un lloc a l’altre del món. Encara que avui dia es realitzen grans esforços per tal d’evitar els accidents marítims, aquests encara ocorren i, de tant en tant, tenen conseqüències catastròfiques en termes ambientals, humans i econòmics. Els problemes estructurals causats per esquerdes i la corrosió són la causa principal d’aquests accidents i, per això, els vaixells són sotmesos a inspeccions periòdiques amb l’objectiu de garantir la seva integritat estructural. Per dur a terme una inspecció, els vaixells són buidats i portats a una drassana on s’instal·len bastides que permeten als inspectors arribar a les zones més altes de l'estructura. Aquestes inspeccions es realitzen sovint en compartiments perillosos o de difícil accés. En termes econòmics, el procés pot suposar un desemborsament de fins a un milió de dòlars. Per tot això, qualsevol contribució que suposi una reducció en el temps i el cost de la inspecció, o un increment en la seguretat dels operaris, està justificada.

La tesi doctoral de Xisco Bonnín Pascual, defensada a la Universitat de les Illes Balears, proposa noves eines tecnològiques que pretenen contribuir al redisseny dels processos d’inspecció visual de vaixells. D’una banda, es proposa una nova plataforma robòtica aèria que permet a l’operari realitzar la inspecció del vaixell des d’una posició segura i còmoda. Aquesta plataforma consisteix en un dispositiu de fàcil ús que ha estat desenvolupat seguint el paradigma de l’autonomia supervisada, de tal manera que el vehicle s’encarrega de totes les tasques referents a la seguretat, mentre que l’operari proporciona les consignes de desplaçament i pot centrar-se en el procés d’inspecció.

D’altra banda, es proposen diversos algorismes basats en visió per a la detecció de defectes en l’estructura del vaixell. En primer lloc, es proposen diversos mètodes per a la detecció de corrosió, basats en la combinació de diferents descriptors de color i de textura. En segon lloc, es proposa un algorisme per a la detecció d’esquerdes que combina l’extracció de contorns amb un procés de creixement de regions. Finalment, s’avalua el concepte de notorietat per a la detecció de defectes genèrics, i per a la millora del rendiment dels detectors de corrosió i d’esquerdes. La plataforma robòtica i els detectors de defectes proposats han estat avaluats tant en laboratori com durant proves de camp realitzades a bord d’un vaixell real. Els resultats obtinguts permeten confirmar la utilitat i el bon rendiment de les diferents eines tecnològiques proposades.

La tesi doctoral de Xisco Bonnín l'ha dirigida el doctor Alberto Ortiz, del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, i s'ha fet en el marc del projecte europeu Inspection Capabilities for Enhanced Ship Safety (INCASS), finançat pel Setè Programa Marc de la Unió Europea. 

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Contributions to robot-based vessel visual inspection
  • Autor: Francisco Bonnín Pascual
  • Programa de doctorat: Informàtica
  • Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
  • Director: Alberto Ortiz Rodríguez 

Data de publicació: 03/08/2017