Escoltar

Nous mètodes per millorar les imatges amb camp de llum (light-field)

La tesi doctoral de Júlia Navarro Oliver proposa algoritmes nous per optimitzar l'estimació de la profunditat i incrementar la resolució espacial d'aquestes càmeres digitals, que permeten capturar una mateixa escena des de perspectives diferents 

La videovigilància, la identificació i el seguiment d'objectes, l'estimació del moviment i la reconstrucció en 3D són alguns dels camps en els quals s'aplica la recerca en l'àrea de la visió per ordinador, el processament i l'anàlisi d'imatges digitals. L'objectiu final és que la màquina o l'ordinador entenguin l'escena observada, i per això la recerca se centra en la percepció visual a través de l'estudi del contingut de les imatges digitals.

Amb aquest propòsit, l'adquisició de diverses imatges d'una mateixa escena ens aporta més dades que ens en faciliten l'extracció d'informació. Un cas particular d'aquest tipus de dades són les imatges amb camp de llum (light-field), que, amb una sola captura, ofereixen múltiples perspectives d'una escena en un mateix instant de temps. 

És precisament en aquest àmbit que s'emmarca la tesi doctoral de Júlia Navarro Oliver, defensada a la Universitat de les Illes Balears i desenvolupada en el marc de l'activitat investigadora del grup de recerca Tractament i Anàlisi Matemàtica d'Imatges (TAMI, UIB-IAC3).

La recerca se centra en l'anàlisi i el processament d'imatges light-field. En particular, s'han proposat mètodes nous per analitzar la profunditat, l'increment de la resolució espacial de cada captura, i la generació d’imatges com si haguessin estat captades des de punts de vista desconeguts, amb la qual cosa n’augmenta la resolució angular.

Per resoldre aquests problemes s'han formulat models variacionals nous i també s'han presentat algoritmes basats en tècniques d’aprenentatge profund (deep learning) i xarxes neuronals convolucionals. En tots els problemes tractats, les solucions proposades han estat validades mitjançant una experimentació exhaustiva i els resultats han mostrat ser competitius respecte dels mètodes existents.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Multi-view imaging: depth estimation and enhancement
  • Autor: Júlia Navarro Oliver
  • Programa de doctorat: Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
  • Director: Antoni Buades Capó 

Data de l'esdeveniment: 10/02/2020

Data de publicació: 10/02/2020