Escoltar

Nous materials híbrids per extreure contaminants

Un equip d'investigadors de la Universitat de les Illes Balears desenvolupa un mètode per obtenir materials a partir de xarxes metal·loorgàniques i carbons amb característiques específiques per extreure contaminants ambientals 

Actualment existeix molta preocupació per la sobreexplotació dels recursos naturals, la qual cosa ha fet adoptar mesures que en garanteixin un ús sostenible. La gestió sostenible dels recursos naturals requereix, entre altres coses, millorar les tècniques tant de monitorització com d’eliminació de contaminants en medis aquosos.

Per això, el grup de recerca en Química de Materials (MATER) de la Universitat de les Illes Balears treballa en el desenvolupament de materials híbrids nous per utilitzar-los com a adsorbents en les etapes d’extracció i de preconcentració de contaminants ambientals. Recentment, els investigadors d'aquest grup Mateo del Río, Gemma Turnes i Carlos Palomino han publicat un article a la revista científica ACS Applied Materials & Interfaces, en el qual plantegen el desenvolupament d’un nou material híbrid per a l'extracció de contaminants, format per una xarxa metal·loorgànica (MOF) i un carbó porós.

La xarxa metal·loorgànica MOF-74 de cobalt es va utilitzar com a precursora per a l’obtenció d’un carbó magnètic, sobre el qual es va dur a terme la síntesi in situ de la xarxa metal·loorgànica ZIF-67. D’aquesta manera, es va obtenir un material híbrid que combina les propietats magnètiques i la mesoporositat del carbó amb la microporositat i funcionalitat de la xarxa metal·loorgànica, cosa que fa que aquest sòlid sigui un candidat perfecte per extreure contaminants.

Els resultats obtinguts per l'equip de la UIB han demostrat que el nou material híbrid té una gran capacitat d’extracció de distints contaminants, com ara el vermell Congo i compostos fenòlics, de forma senzilla i ràpida. També han demostrat que és un material molt estable tant químicament com tèrmicament i fàcil de regenerar. D'altra banda, el mètode desenvolupat en aquest treball es pot utilitzar per obtenir nous materials híbrids entre MOF i carbons amb característiques específiques, cosa que crearia un precedent en la síntesi de nous materials híbrids per a l’extracció de contaminants.

L’estudi s’ha realitzat en el marc del projecte de recerca «Nuevas tecnologías y materiales avanzados para la automatización de metodologías de análisis medioambiental (CTQ2016-77155-R)», financiat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat (MINECO).

Referencia bibliogràfica

Mateo del Río, Gemma Turnes Palomino, Carlos Palomino Cabello. «Metal–Organic Framework@Carbon Hybrid Magnetic Material as an Efficient Adsorbent for Pollutant Extraction». ACS Appied Materials & Interfaces, 2020, 12 (5), 6419-6425. doi: 10.1021/acsami.9b19722. 

Data de publicació: 17/02/2020